Εισαγωγή στην ελληνική παλαιογραφία / by Mioni, Elpidio Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1979 . 206 σ.+30 πίν.: , Τίτλος Πρωτοτύπου: Introduzione alla paleografia Greca Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άνθη χαρίτων: by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1998 . 767 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλέλλην: by Κωνσταντινίδης, Κώστας Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1996 . xxiv+419 σ.: Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φραγκίσκος Λεονταρίτης: by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, 1990 . LII+271 σ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή ιστοριογραφία: by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1973 . 102 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λέων ο Διάκονος by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1965 . δ+138 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Νέον χειρόγραφον της μονής Απανωσήφη by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Ηράκλειο: Κρητικά Χρονικά, 1963 . 16 σ. , Τόμος 17 (1963) 7-15 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερευναι εν Βενετία by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Venezia: Θησαυρίσματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, 1968 . 80 σ. , Τόμος 5 (1968) 45-118 | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Origini della letteratura neogreca: Atti del secondo Congresso Internazionale «Neograeca Medii Aevi». (Venezia, 7-10 Novenbre 1991)=Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας: by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Venezia: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, 1993 . 2 τ. , Τόμος Α', σ.4 96. Τόμος Β', σ.712+3 πίν. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Romlly J.H. Jenkins (1907-1969) [Νεκρολογία] / by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . 2 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 24 (1971) 222-223 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αντιγραφείς και φιλόλογοι : Το ιστορικό της παράδοσης των κλασικών κειμένων /   Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1994 . 73 σ. , Τίτλος πρωτοτύπου: "Scribes and scholars: A guide to the transmission of Greek and Latin Literature". 2nd Ed. London: Oxford University Press, 1975. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα στοιχεία για την ακαδημία των Stravaganti / by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Venezia : Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, 1970 . 29 σ.; , Ανάτυπο από τα "Θησαυρίσματα", τ.7(1970) 52-81 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμπληρωματικά περί Κονταράτων κ.ά. / by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Venezia : Ελληνικό Ινστιτούτο Βενετίας, 1971 . 17 σ.; , Ανάτυπο από τα "Θησαυρίσματα", τ.8(1971) 78-95 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ποιητής της γκιόστρας των Χανίων (1594) και η οικογένεια Zancarolo / by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1975 . 18 σ.; , Ανάτυπο από τη "Δωδώνη", τ.4(1975) 113-131 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βυζαντινή οικογένεια των Πλευστών : συμβολή στα γενεαλογικά των Φωκάδων / by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1972 . 19 σ.; , Ανάτυπο από τη "Δωδώνη", τ.1(1972) 245-264 24x17 εκ. Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποδότας-Αποδότης : διορθωτικά εις χωρίον του "Ερωτόκριτου" / by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Ηράκλειο : Α.Γ.Καλοκαιρινός, 1955 . 14 σ.; , Ανάτυπο από τα "Κρητικά Χρονικά", τ.9(1955) 490-504 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κωνσταντίνος Μέρτζιος (1886-1971) / by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Ηράκλειο : Α.Γ.Καλοκαιρινός, 1971 . 9 σ.; , Ανάτυπο από τα "Κρητικά Χρονικά", τ.23(1971) 484-493 24x17 εκ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ζητήματα τινά της κατακτήσεως της Κρήτης υπό των Αράβων / by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Ηράκλειο : Α.Γ.Καλοκαιρινός, 1962 . 22 σ.; , Ανάτυπο από τα "Κρητικά Χρονικά", τ.15-16(1962) 9-41 24x17 εκ. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φιλολογικά και διορθωτικά εις το κρητικόν θέατρον εκ των καταλοίπων σου Σόλωνος Βογιατζάκη / by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Αθήνα : Επιστημονική Εταιρεία, 1954 . 12 σ.; , Ανάτυπο από την "Αθηνά", τ.ΝΗ'(1954) 343-345 24x17 εκ. Date:1954 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδόφραστος / by Παναγιωτάκης, Νικόλαος Μ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1975 . 15 σ.; , Ανάτυπο από τον "Τιμητικό τόμο στον Σ.Γ. Καψωμένο", 275-290 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha