Ο κύκλος της αγάπης. by Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: «Le Progrès» Γ. Μπόλλας και Σία, 1958 . 64 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέως. Σφραγίδες:«Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λύτρωση. by Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: χ.ε., 1942 . 24 σ. , Στη σ. 1 σφραγίδα «Βιβλιοπωλείον Ιωάν. Νταφώτη Αλεξάνδρεια». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έξοδος. by Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία Publication: Αθήνα: Κέδρος, 1961 . 43 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιχντάα. by Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: «Le Progrès» Γ. Μπόλλας και Σία, 1956 . 35 σ. , Στη σ. 1 υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέως. σφραγίδες : «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Σχολής». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερωτική συμφωνία. by Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1950 . 29 σ. , Υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παιδική δροσιά: by Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Βιβλιοπωλείον Σεράπειον, 1942 . 36 σ. , Υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1942 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δροσοσταλιές: by Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία Publication: Αθήνα: Ζήρας, 1939 . 32 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προς το φώς. by Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ορίζοντες, 1944 . 32 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κί ' άλλα τραγούδια: by Παλαιολόγου-Πετρώνδα, Ευγενία Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τολμίδης, 1941 . 44 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha