Μουσική παιδαγωγία ήτοι Άσματα εκκλησιαστικά, σχολειακά και άλλα διάφορα ερρύθμως μελοποιηθέντα επί τη βάσει της δημώδους ημών μελωδίας. προς χρήσιν των παρθεναγωγείων και αρρεναγωγείων. Τεύχος Α΄. by Παγανάς, Νικόλαος Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1897 . 112 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Στη σελίδα τίτλου σφργ. «Λ.Ι.Στυλιανόπουλος-Βιβλιοπώλης και εκδότης -Σμύρνη». Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μουσική παιδαγωγία ήτοι άσματα εκκλησιαστικά, σχολειακά και άλλα διάφορα ερρύθμως μελοποιηθέντα επί τη βάσει της δημώδους ημών μελωδίας. προς χρήσιν των Παρθεναγωγείων και αρρεναγωγείων. Τεύχος Α΄. Εγκρίσει της Μ. του Χριστού Εκκλησίας και αδεία του Αυτοκρ. υπουργείου της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως υπό χρονολογίαν 3 Τζεμαζι-ουλ-εβέλ 1315 18 οκτωβρίου 1313. by Παγανάς, Νικόλαος Publication: Κωνσταντινούπολη: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον, 1897 . 112 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha