Ιστορία των Σερρών: by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών-Μελενίκου, 1966 . 542 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα Άνω Πορόια Σερρών: by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών-Μελενίκου, 1989 . 212 σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδονικός αγών εις την περιοχήν των Σερρών κατά το 1907: by Λαούρδας, Βασίλειος Publication: Αθήνα: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Σερρών-Μελενίκου, 1958 . 144 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχείον μακεδονικού αγώνος Αλεξάνδρου Δαγκλή. 1. Σημειώσεις και οδηγίαι Δημοσθένους Φλωριά by Φλωριάς, Δημοσθένης Publication: Αθήνα: Σερραικά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν, 1961 . 52 σ.: , Τόμος Δ (1961) | Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το κοινόν Μελένικου και το σύστημα διοικήσεώς του: by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων, 1946 . 46 σ. Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση του Μακεδονικού Αγώνα στην περιοχή του Σαντζακίου Σερρών / by Πέννας, Πέτρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 11 σ. , Τόμος: "Ο Μακεδονικός Αγώνας: Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Καστοριά, Έδεσσα. 28 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1984", σ. 433-443. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λαογραφικά στοιχεία του οικογενειακού και κοινωνικού βίου των Άνω Ποροΐων / by Πέννας, Πέτρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1989 . 10 σ. , Τόμος: "E' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", 187-197. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελένικος: by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Σύνδεσμος Ευελπίδων Μελενίκου, 1964 . 26 σ.: Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Φωνή από την Μακεδονία: by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1947 . 20 σ. Date:1947 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελένικος: by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Εθνική Ένωσις των Βορείων Ελλήνων, 1964 . 31 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μελένικος: by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Εθνική Ένωσις των Βορείων Ελλήνων, 1964 . 31 σ. Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ι. Έριδες περί την κοινοτικήν οργάνωση των Σερρών. Ι. Ο Μελενίκιος Παλλατίδης. by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Σερραϊκά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν, 1957 . 128 σ.: Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορική παρουσία της Βισαλτίας και της Νιγρίτας και η προσφορά τους στους εθνικούς αγώνες by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Σερραϊκά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν, 1976 . 28 σ. , Τόμος 7 (1976) 195-219 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μακεδονικός αγών στην περιοχή της Ζίχνας. by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Σερραϊκά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν, 1976 . 24 σ.: , Τόμος 7 (1976) 165-186 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδών Αναστάσιος Πολυζωίδης by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Σερραϊκά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν, 1953 . 64 σ.: Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αθανάσιος Παπαφωτίου. Βιβλιοκρισίαι by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Σερραϊκά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν, 1970 . 23 σ.: , Τόμος Ε' (1970) 785-805 Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Στρυμών και τα παραγωγικά έργα της πεδιάδος των Σερρών επί τουρκοκρατίας by Πέννας, Πέτρος Publication: Αθήνα: Σερραϊκά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν, 1976 . 26 σ. , Τόμος 7 (1976) 91-114 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σερραϊκά Χρονικά :   Publication: Αθήνα : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Σερρών-Μελένικου, 1938 . 16 τ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (13), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha