Αποτιμήσεις υγείας. by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Τυπογραφείο «Η Δωδώνη», 1980 . 224 σ. , Υπάρχει αφιέρωση. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Βασίλειος πεπαιδευμένος γενικός ιατρός: by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1994 . 75 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιατρικά διάφορα εις βιβλίον γεωπονικόν Αγαπίου Μοναχού του Κρητός: by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1997 . 119 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Καισάριος : ο ιατρός και ο φιλόσοφος: by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1996 . 55 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εις τα έργα του Μεγάλου Βασιλείου διαφαινόμενη ιατρική του παιδεία by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1992 . 90 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες ιατροφιλόσοφοι της αρχαίας, της ελληνιστικής, της βυζαντινής και της νεωτέρας Ελλάδος by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1997 . 128 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικόν ελληνορθοδόξου αντιστάσεως by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Μέτσοβο: χ.ε., 2012 . 397 σ. , Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία αναφορά εις την διατροφήν των Μακεδόνων του Βυζαντίου by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 6 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 264-269 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία προσέγγισις της καθημερινής ζωής εις την Θεσσαλονίκην του Βυζαντίου by Πάσχος, Απόστολος Ι. Publication: Αθήνα: Κοινωφελές Βυζαντινό Πολιτιστικό Ιδρυμα Αγγ. Θ. Νεζερίτη, . 7 σ. , Τόμος "Βυζαντιναί μελέται". Τόμ. 7, σσ. 458-464 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha