Συναγωγή μελετών βυζαντινής αρχαιολογίας. (Τέχνη-Λατρεία-Κοινωνία). Τόμος Β' by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Αθήνα: Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, 1988 . 764 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ορθοδοξία και παράδοση: by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2005 . 237 σ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'Édifice cultuel chrétien et la liturgie dans lΊllyricum Oriental / by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 74 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Εισηγήσεις του δεκάτου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής Αρχαιολογίας: (Θεσσαλονίκη, 28 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 1980)", σ. 497-570. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'édifice cultuel chrétien et la liturgie dans lΊllyricum oriental / by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 64 σ.: , Δημοσιευμένο στα: "Πρακτικά του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής αρχαιολογίας, Θεσσαλονίκη 28 Σεπτεμβρίου-4 Οκτωβρίου 1980", σ.85-158. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαλαμινιακά: by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εφημερίς, 1951 . 19 σ. , Τόμος (1950-1951) 163-181 | Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ζωγράφος Ησαίας / by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1952 . 3 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 12, τχ.1 (1952) 94-96 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα αρχαιολογικά τεκμήρια της καθόδου των βαρβάρων εις την Ελλάδα / by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 18 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 14, τχ.1(1955) 87-105 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Χριστός ως η Θεία Σοφία. Η εικονογραφική περιπέτεια μιας θεολογικής έννοιας / by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Αθήνα: Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία, 1991 . 26 σ.: , Δημοσιευμένο στο "Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας", ΙΕ' (1991) 119-144. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί της ζωγραφικής εις την Κωνσταντινούπολιν και την Θεσσαλονίκην μετά την Άλωσιν (Μεθοδολογικά) / by Πάλλας, Δημήτριος Ι. Publication: Αθήνα: Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών, 1975 . 110 σ. , Δημοσιευμένο στο : "Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών", τ.42(1975-76) 101-211 Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha