Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης. by Πάγκαλος, Γεώργιος Εμμανουήλ Publication: Αθήνα: Τσεβδός, Μ. και Κ., 1955 . 6 τ. , Τόμος Α': Εισαγωγή-Γραμματική, 1955. Τόμος Β': Εισαγωγή-Γλωσσάριον Α-Κ, 1960. Τόμος Γ': Γλωσσάριον Λ-Σ, 1960. Τόμος Δ' (α'-β'): Εισαγωγή-Γλωσσάριον Τ-Ω, 1963-1964. Τόμος Ε' (α'-β'): Συμπλήρωμα γλωσσαρίου Α-Ω, 1967. Τόμος ΣΤ' (α'-β'): Συμπλήρωμα γλωσσαρίου. 1970-75. Στον τομ. Α΄: χφ. σημειώσεις και αφιέρωση του συγγραφέα. Βλ. 2η εκδ. στο ΙΙΙ-106-162. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Κρήτης. by Πάγκαλος, Γεώργιος Εμμανουήλ Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1983 . 6 τ. , Τόμος Α': Τόμος Β': Εισαγωγή-Γλωσσάριον Α-Γ, 1994. Τόμος Γ': Εισαγωγή-Γλωσσάριον Δ-Λ, 1997. Τόμος Δ': Εισαγωγή-Γλωσσάριον Μ-Ρ, 1999. Τόμος Ε': Εισαγωγή-Γλωσσάριον Σ-Ω, 2002. Τόμος ΣΤ': Λαογραφικά Σύμμεικτα, 1991. Τόμος Ζ': Τα λαογραφικά, 1983. λ την 1η εκδ. στο ΙΙΙ-106-5. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (6),

Actions: Add to cart
Η πνευματική μου διαθήκη και γνωματεύσεις και κρίσεις τινές περί του έργου μου by Πάγκαλος, Γεώργιος Εμμανουήλ Publication: Αθήνα: χ.ε., 1965 . 175 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha