Λεξικόν αρχαίων αρχιτεκτονικών όρων / by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1986 . λε+268 σ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ναυτικά, ήτοι ιστορία των κατά τον υπέρ ανεξαρτησίας της Ελλάδος αγώνα πεπραγμένων υπό των τριών ναυτικών νήσων, ιδίως δε των Σπετσών. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Φιλαδελφεύς Χ. Νικολαΐδης, 1869 . 2 τ. , Επίτομο. Τόμ. Α΄ : σ. 440. Τόμ. Β΄ : σ. 524. Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1869 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η Αρκαδική Αλιφείρα και τα μνημεία της. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1968 . (4)+274+3 ανδ. πίν σ.: Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική Βασιλική της μεσογειακής λεκάνης: by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, . 3 τ.: , Τόμος Α', 1952, σ. 234. Τόμος Β', 1954, σ. 371+κη'. Τόμος Γ' «Ευρετήριο των τόμων Α'-Β'», 1957, σ.136 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα υλικά δομής των αρχαίων Ελλήνων κατά τους συγγραφείς, τας επιγραφάς και τα μνημεία. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1955 . 2 τ.: , Τόμος Α' : Το ξύλο και ο πηλός, σ.155. Τόμος Β': Τα μέταλλα, το ελεφαντοστούν τα κονιάματα και οι λίθοι, 1958, σ.428. Οι δύο τόμοι μαζί δεμένοι. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Η αρχιτεκτονική του Παρθενώνος :[Τόμος] Α΄: by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1976 . β΄+φ.103 σ.: Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Παρηγορήτισσα της Άρτης. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, . 183+30+XLII+(3) σ.: Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μοναστηριακή αρχιτεκτονική. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Μιχαλάς, Κ., 1958 . 179 σ.: Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιτεκτονική και αι βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μονής του Θεολόγου Πάτμου by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 1970 . 391 σ.+103 πίν.: Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσθήκαι εις τα περί του βυζαντινού ναού της θρακικής Βήρας. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1941 . 4 σ.: , Τόμος "Επίμετρον ΣΤ' Τόμου, «Επιτύμβιον Χρήστου Τσούντα»", σ. 500-503 Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κινστέρνα της εν Θεσσαλονίκη Μονής των Δώδεκα Αποστόλων / by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 7 σ. , Τόμος 1 (1940) 377-383 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο εν Στρατώ της Ακαρνανίας Ναός του Διός. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1916 . 18+(2) σ.: , Στο εξώφυλλ. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή αρχιτεκτονική. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1998 . 39 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εν Ελλάδι εκκλησιαστική αρχιτεκτονική επί τουρκοκρατίας. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 2010 . 47 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Preliminary dowels. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Χ.τ.: American Journal of Archaeology, 1915 . 4 σ.: , Τόμος ΧΙΧ (1915) 175-178 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αέτωμα του εν Σουνίω Ναού του Ποσειδώνος. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1915 . 27 σ.: , Τόμος 1 (1915) 1-27 | Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1915 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχιτεκτονική του τζαμίου Οσμάν Σάχ των Τρικάλλων. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Πρακτικά Ακαδημίας Αθηνών, . 9 σ.: , Τόμος 4 (1929) 319-325 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Une basilique paléochrétienne en Locride. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Bruxelles: Byzantion: Revue International des Études Byzantines, 1930 . 30 σ.: , Τόμος V (1929-1930) 207-228 Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινός πύργος παρά την Όλυνθον. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 1937 . 4 σ.: , Τόμος ΙΓ' (1937) 393-396 Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βεροίας επιγραφαί ανέκδοτοι. by Ορλάνδος, Αναστάσιος Κ. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικόν Δελτίον, 1916 . 20 σ.: , Τόμος 2 (1916) 144-163 Date:1916 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha