Περί της γνησίας προφοράς της ελληνικής γλώσσης βιβλίον. Συνταχθέν υπό τού..... Πρεσβυτέρου, του εξ Οικονόμων Γενεαλογουμένου. Ετυπώθη δαπάνη της Αδελφότητος των Ζωσιμαδών. Εν τη τυπογραφία του επί της Δημοσίου Παιδεύσεως Υπουργείου. αωλ. by Οικονόμος, Κωνσταντίνος ο εξ Οικονόμων Publication: Sankt Peterburg: Υπουργείου επί της Δημοσίου Παιδεύσεως, τυπογραφείον του, 1830 . α-ιη'+2χ.α+814 σ. , Αντίτυπο ακέφαλο.Λείπουν σσ.4 χ.α της αρχής. Βιβλιογραφία: Γκίνης-Μέξας, τόμ.Ι, 1971. | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1830 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί των τριών ιερατικών της Εκκλησίας Βαθμών επιστολιμαία διατριβή: by Οικονόμος, Κωνσταντίνος ο εξ Οικονόμων Publication: Ναύπλιο: Τόμπρας, Κωνσταντίνος-Ιωαννίδης, Κωνσταντίνος, 1835 . (2)+360 σ. , "Εκ της τυπογραφία Κωνσταντίνου Τόμπρα Κυδωνιέως, και Κωνσταντίνου Ιωαννίδου Σμυρναίου". Σφραγίδες: «Σεράπειον Αναγνωστήριον εν Αλεξανδρεία». Γκίνης-Μέξας 2554. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1835 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επιτάφιος λόγος εις τον αείμνηστον Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως Γρηγόριον: by Οικονόμος, Κωνσταντίνος ο εξ Οικονόμων Publication: Moskva: Σέμενος, Αύγουστος, 1821 . 132 σ. , Είναι ομούδεμένο με «Ο κατά Κτησίφωντος..... Δημοσθένους» και «Υγιεινή διδασκαλία ή μαθήματα υγιεινής». Nadgrobnaja recb vlazeinomy....] | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1821 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αλληλογραφία: by Οικονόμος, Κωνσταντίνος ο εξ Οικονόμων Publication: Αθήνα: Κέντρον Ερεύνης του Μεσαιωνικού Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, 1989 . 2 τ.: , Τόμος Α΄: 1802-1817, σσ.να΄+432+(19), Αθήνα 1989. Τόμος Β΄: 1818-1822, σσ. κβ΄+516+(13), Αθήνα 2002. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Λόγος επιτάφιος: by Οικονόμος, Κωνσταντίνος ο εξ Οικονόμων Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1971 . 59 σ. , Φωτοτυπική ανατύπωση. 1η έκδοση Εν Πετρουπόλει, Ν. Γρέτς, 1821. Βλ. και ΑΛΞ-1080. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha