Κώδιξ νόμων περί τελών χαρτοσήμου by Οικονομίδης, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Καρανάσος, Ιωάν., 1930 . 105 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο αράρτημα του έργου "Ερμηνεία νόμων περί τελών χαρτοσήμου | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία των νόμων περί τελών χαρτοσήμου by Οικονομίδης, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Καρανάσος, Ιωάν., 1930 . 486 σ. , Δεμένο μαζί με άλλο | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ερμηνεία του δημόσιου λογιστικού by Οικονομίδης, Μιλτιάδης Publication: Αθήνα: Καρανάσος, Ιωάν., 1925 . 776+λε' σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha