Βιβλιοκρισίαι. by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Λαογραφία: Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον, 1972 . 17 σ. , Τόμος ΚΖ (1972) 383-399 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωάννης Αβράμιος ο Κρης by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Αθηνά, 1950 . 35 σ. , Τόμος ΝΔ΄ (1950) 59-93 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοσθένης Ρούσσος ο Θραξ 1869-1938 by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Αρχείον του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1950 . 39 σ. , Τόμος ΙΕ΄ (1950) 225-261 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο φιλικός Γεώργιος Θ.Λεβέντης: by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Πελοποννησιακά: Εκδίδονται υπό της εν Αθήναις Εταιρείας Πελοποννησιακών Σπουδών, 1957 . 34 σ. , Τόμος Β' (1957) 58-90 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί του εν Βλαχία Ελληνικού στρατιωτικού σώματος (1807-1808): by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Λακωνικαί Σπουδαί: Περιοδικόν σύγγραμμα της Εταιρείας Λακωνικών Σπουδών, 1972 . 10 σ. , Τόμος Α (1972) 267-274 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα δημοτικά άσματα της "θλιμμένης τρυγόνας" by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, 1953 . 12 σ. , Τόμος Ζ' (1952) 45-56 | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λαϊκή ορολογία του ελληνικού δημοτικού τραγουδιού by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, 1969 . 27 σ. , Τόμος Κ-ΚΑ (1967/68) 125-150 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θρήνος του νεκρού εν Ελλάδι: by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Επετηρίδα Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας, 1967 . 31 σ. , Τόμος ΙΗ-ΙΘ (1965/66) 11-40 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λίμνη του Καιάφα by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα: Λαογραφία: Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον, 1972 . 4 σ. , Τόμος ΚΖ' (1972) 279-282 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κάλαντα στην Δυτική Μακεδονία / by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1966 . 1 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονική Ζωή", 7 (Δεκ.1966) 19 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστα έγγραφα αναφερόμενα εις την εν Μολδοβλαχία ελληνικήν επανάστασιν του 1821 / by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1956 . 42 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.11(1956) σ.133-177 Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστα έγγραφα αναφερόμενα εις την εν Μολδοβλαχία ελληνικήν επανάστασιν του 1821 / by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1957 . 30 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.12(1957-58) σ.72-102 Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστα έγγραφα αναφερόμενα εις την εν Μολδοβλαχία ελληνικήν επανάστασιν του 1821 / by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1959 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.13(1959) σ.357-383 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άγνωστα έγγραφα αναφερόμενα εις την εν Μολδοβλαχία ελληνικήν επανάστασιν του 1821 / by Οικονομίδης, Δημήτριος Β. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1961 . 24 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.15(1961) σ.124-148 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha