Κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις των Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων. Συμβολή στην έρευνα της γραμματειακής και επιγραφικής παραδόσεως για την αρχαία Μακεδονία: by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1998 . 227 σ. , Στις σ. 223-225 περίληψη στα αγγλικά. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κοινωνικές και πολιτιστικές σχέσεις των Μακεδόνων και των άλλων Ελλήνων. Συμβολή στην έρευνα της γραμματειακής και επιγραφικής παραδόσεως για την αρχαία Μακεδονία by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 247 σ. , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
"Κάποτε στη Μακεδονία...":   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2011 . 237 σ.: 24x17 εκ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Επαφές των πόλεων της Μ. Ασίας με την Χαλκιδική κατά την αρχαιότητα. by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2000 . 7 σ. , Τόμος "Ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας, του Πόντου, της Αν. Θράκης και η Χαλκιδική", σ.223-229 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες και νότιοι Έλληνες: by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2008 . 30 σ. , Τόμος "Μακεδονικές ταυτότητες στο χρόνο: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις", σ.65-94 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία και οι Μακεδόνες στη γραμματειακή παράδοση του 5ου αιώνα όψεις του "άλλου"; Η περίπτωση του Ηρόδοτου. by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2007 . 8 σ. , Τόμος "Αρχαία Μακεδονία VII" σσ. 23-30 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Macedonians and Southern Greeks: by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Αθήνα: Επίκεντρο, 2011 . 22 σ. , Τόμος "Macedonian identities through time", σ. 53-74 Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Thracian image in the archaic literature: by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2004 . 11 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης: Επιστημονική Περιοδική Έκδοση" 4 (2004) 11-22. | Περιέχει περίληψη στα ελληνικά Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Λεωνίδης Φιλώτου Μακεδών" . Ονόματα και ιστορική συνείδηση των Μακεδόνων της Πτολεμαϊκής Αιγύπτου / by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 12 σ.; , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΗ (1992) 120-130 | Περίληψη στα αγγλικά Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέες επιγραφές από την Πύδνα της Πιερίας / by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2000 . 9 σ.: , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.50 (2000) 35-44 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδόνες στη Μικρά Ασία : by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2000 . 8 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τόμος 50 (2000) 197-204 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θράκη και οι Θράκες στην ελληνιστική ιστοριογραφία / by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη, 2009 . 23 σ. : , Άρθρο σπό το "Πρακτικά 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Ανατολική Ρωμυλία. Ιστορία και πολιτισμός" στις σελίδες 67-90 24x17 εκ. Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψηφίσματα μακεδονικών πόλεων (242 π.Χ.) και η πολιτική του Αντίγονου Γονατά στη νότια Ελλάδα / by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 8 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 47 (1997) 53-61 24x17 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αρχαίοi Άλμωπες / by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Έδεσσα : Δήμος Έδεσσας, 2014 . 5 σ. ; , Άρθρο από "Η Έδεσσα και η περιοχή της : ιστορία και πολιτισμός : Γ' Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο (11-12 Δεκεμβρίου 2010), σ.137-142 30x21 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άνω Μακεδονία = by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Auth Press, 2012 . 20 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: Θρεπτήρια: μελέτες για την Αρχαία Μακεδονία = Threpteria: Studies on ancient Macedonia, σ. 520-539 Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ελληνικός αποικισμός στη Βόρεια Αφρική. Μια ερμηνευτική προσέγγιση για την περίπτωση της Κυρήνης / by Ξυδόπουλος, Ι. Κ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο, Τόμ. Α΄", σ. 15-28 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
ΛΣΤ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 22-24 Μαΐου 2015 & ΛΖ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 26-28 Μαΐου 2016. Πρακτικά   Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2019 . 10 σ. Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha