Ο Μακεδονικός Αγών: η «Οργάνωσις Θεσσαλονίκης» 1906-1908. by Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1959 . ιγ΄+103 σ.: Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Έλληνες και οι Βούλγαροι εις την Μακεδονίαν και Θράκην. Τόμος Α΄. by Ξανάλατος, Διογένης Publication: Αθήνα: Αλεξίου, Δημ. Εμ, 1944 . ιστ΄+127 σ.; Date:1944 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιον του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου by Σουλιώτης-Νικολαΐδης, Αθανάσιος Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1962 . (5)+η+51 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Τα όρια του ελληνισμού εις την Βαλκανικήν by Ξανάλατος, Διογένης Publication: Αθήνα: χ.ε., 1945 . 57 σ.; , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1945 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Σπουδαί, τίτλοι και έργα του υποψηφίου διά την υφηγητικήν έδραν της βυζαντινής ιστορίας εν τω πανεπιστήμιω Θεσσαλονίκης / by Ξανάλατος, Διογένης Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1940 . 16 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
The Greeks and the Turks on the eve of the Balkan Wars. by Ξανάλατος, Διογένης Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1962 . 20 σ. , Τόμος 3 (1962) 277-296 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θεοφύλακτος ο Βουλγαρίας και η δράσις αυτού εν Αχρίδι / by Ξανάλατος, Διογένης Publication: Αθήνα : χ.ε., 1938 . 15 σ. ; , Ανάτυπο από την "Θεολογία". τ.ΣΤ'(1938) 24x17εκ. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα της εν Δωρίδι Ιεράς Μονής Βαρνακόβας / by Ξανάλατος, Διογένης Publication: Αθήνα : χ.ε., . 54 σ. ; 24x17εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα έγγραφα της εν Δωρίδι Ιεράς Μονής Βαρνάκοβας / by Ξανάλατος, Διογένης Publication: Εν Αθήναις: Εταιρεία Ιστορικών Μελετών, 1939 . 54 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Ελληνικά", 11 (1939) 13-66. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha