Η ρουμάνικη προπαγάνδα στο Βιλαέτι Ιωαννίνων και στα βλαχόφωνα χωριά της Πίνδου: by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1995 . 452 σ.; , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το αρχείο Ιωάννου Λάππα και Αντιγόνης Τζαβέλλα (1912-1913) και η απελευθέρωση των Ιωαννίνων by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1975 . 125 σ.: Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περιγραφή της Ηπείρου by Αραβαντινός, Παναγιώτης Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1984 . 3 τ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Η αλβανική κίνηση στο Βιλαέτι Ιωαννίνων και η συμβολή των λεσχών στην ανάπτυξή της(1908-1912) by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1984 . 152 σ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξένες προπαγάνδες και εθνική αλβανική κίνηση στις μητροπολιτικές επαρχίες Δυρραχίου και Βελεγράδων κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ου αιώνα. by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1978 . 416 σ. , Λείπουν οι σ. 399-402. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι κρυπτοχριστιανοί της Σπαθίας: by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1979 . 584 σ. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The "Greek National Association of Kossovo" / by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 111-128 σ. , Τόμος "Studies on Macedonia" Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ηπειρωτικός τύπος κατά την προαπελευθερωτική περίοδο: by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1983 . 27 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηπειρώτες απόδημοι στη Ρωσία τον 19ο αιώνα και η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Ηπείρου / by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1986 . 26 σ. , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.ΙΕ, τχ.1 (1986) 103-128 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διαλυτήρια μνηστείας και διαζύγια στη Μητροπολιτική Επαρχία Ιωαννίνων-Βέλας (1840-1855) by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: χ.ε., 1988 . 35 σ. , Τόμος Σύνδειπνον: Τιμητικό αφιέρωμα στον Καθηγητή Δημήτριο Σ. Λουκάτο, σ. 199-235 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία τεσσάρων ελληνικών κοινοτήτων της Αυστροουγγαρίας (Zemun, Novi Sad, Orsova, Temesvar). by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη: Επιστημονική Επετηρίδα Του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων, 1980 . 52 σ. , Τόμος Θ΄ (1980) 323-374 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχολεία και δάσκαλοι της μητροπολιτικής επαρχίας Ιωαννίνων: by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτικό Ημερολόγιο, 1981 . 56 σ. , Τόμος Γ΄ (1981) 159-212 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο «Ελληνικός Εθνικός Σύλλογος Κοσσυφοπεδίου» / by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1976 . 20 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΙΣΤ΄(1976) 39-58 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Δημήτριος Μάρκου Μπότσαρης (1814-1871) και η ανέκδοτη αλληλογραφία του με τον κυβερνήτη Καποδίστρια by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη, 1973 . 105 σ.: , Τόμος Β' (1973) 371-474 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η στάση της Τουρκίας απέναντι στους Αλβανούς σε συνάρτηση με τη διάδοση της Μεγάλης Ιδέας στην Ήπειρο (μέσα 19ου αι.) by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη, 1979 . 27 σ. , Τόμος Η' (1979) 81-109 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προτάσεις της επιτροπής του Βιλαετίου Ιωαννίνων πάνω στο σχέδιο μεταρρυθμίσεων της πύλης (1879-1880) by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Δωδώνη, 1981 . 30 σ. , Τόμος Ι' (1981) 339-368 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στέφανος Ι. Παπαδόπουλος (1929-1992) [Νεκρολογία] / by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 4 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 43 (1993) 7-10 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οργάνωση του κράτους στην απελευθερωμένη Ήπειρο (1913-1914) / by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα : Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1987 . 128 σ. ; , Ανάτυπο από την "Δωδώνη", τ.ΙΣΤ', τχ.1, 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στην ιστορία της εκκλησιαστικής και κοινοτικής ζωής στη Μητροπολιτική επαρχία Ιωαννίνων (1830-1840) / by Νικολαΐδου, Ελευθερία Ι. Publication: Ιωάννινα: Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών, 1991 . 81 σ.; , Ανάτυπο από το "Ηπειρωτικό Ημερολόγιο", (1991) 77-158 24x17 εκ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha