Βυζαντινή Θεσσαλονίκη: by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2005 . 184 σ.: Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες του Θεοφύλακτου Αχρίδας και του Δημητρίου Χωματιανού για τον δυτικομακεδονικό χώρο by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 7 σ. , Τόμος "Βυζαντινή Μακεδονία 324-1430 μ. Χ.: Διεθνές Συμπόσιο", σ. 231-238 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτική οικονομία στην πεδιάδα του Στρυμόνα την εποχή των Παλαιολόγων. by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Νιγρίτας, 2000 . 9 σ. , Τόμος "Η Νιγρίτα-η Βισαλτία διά μέσου της ιστορίας: Πρακτικά...", σ. 467-475 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διοικητές των Σερρών την εποχή των πρώτων Παλαιολόγων. by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Δήμος Σερρών, 1998 . 9 σ. , Τόμος "Διεθνές συνέδριο. Οι Σέρρες και η περιοχή τους", σσ. 229-237 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Western Macedonia in the twelfth and thirteenth centuries / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Melbourne: Australian Association for Byzantine Studies, 2000 . 7 σ. , Τόμος: "Byzantine Macedonia: Identity image and history", σ.192-198. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτική και οικονομική ιστορία της Πιερίας κατά τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες. by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Κατερίνη: Εστία Πιερίδων Μουσών Κατερίνης, 2002 . 10 σ. , Τόμος 2ο Συνέδριο "Η Πιερία στα βυζαντινά και νεότερα χρόνια", σ.77-86 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινή περίοδος / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο : "Κοζάνη και Γρεβενά: ο χώρος και οι άνθρωποι", σ. 158-163. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη το Β΄ μισό του 14ου αιώνα και η πρώτη άλωσή της από τους Τούρκους το 1387 / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2002 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο "Β΄ Συμπόσιο. Η Μακεδονία κατά την εποχή των Παλαιολόγων. Θεσσαλονίκη 14-20 Δεκεμβρίου 1992", σ.91-97. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαρτυρίες του Θεοφύλακτου Αχρίδας για το Δυτικομακεδονικό χώρο (11ος-12ος αι.) / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Βοϊακή Εστία, 1982 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Γ΄ Συνέδριο Ιστορίας, Λαογραφίας - Γλωσσολογίας, Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής Δυτικομακεδονικού χώρου", σ. 16-23. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πληροφορίες για τη Χαλκιδική από τα έγγραφα του Αγίου Όρους (13ος-15ος αι.) / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1987 . 7 σ.: , Τόμος: "Α΄ πανελληνίου συμποσίου ιστορίας και αρχαιολογίας της Χαλκιδικής", σ. 193-199. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αγροτική οικονομία στην περιοχή της Έδεσσας κατά τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες. by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 2006 . 6 σ. , Τόμος "Β΄ Συμπόσιο. Η Έδεσσα και η περιοχή της", σ. 141-146 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικογένεια Νεράντζη. Μια από τις παλαιότερες οικογένειες της Σιάτιστας. by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Σιάτιστα: Μανούσεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιατίστης, 2003 . 9 σ. , Τόμος "Η Δυτική Μακεδονία κατά τους χρόνους της τουρκικής κυριαρχίας...", σ.213-221 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Άνθρωποι και περιβάλλον στο βυζαντινό κάστρο Βεροίας. by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 2004 . 6 σ.: , Τόμος "Γνωριμία με τη γη του Αλεξάνδρου: Η περίπτωση του Νομού Ημαθίας", σ. 155-160 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο δυτικομακεδονικός χώρος τον 11ο, 12ο και 13ο αιώνα / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Κοζάνη: Δήμος Κοζάνης, 1997 . 12 σ. , Τόμος: "Η Κοζάνη και η περιοχή της : ιστορία-πολιτισμός. Πρακτικά", σ. 319-330. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επιστολογραφία ως μέσο επικοινωνίας στο Βυζάντιο το 14ο αιώνα. Η περίπτωση του Δημητρίου Κυδώνη by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1992 . 8 σ. , Τόμος "ΙΒ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο", σσ. 133-138 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Βυζαντινοί ταβουλλάριοι / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 13 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 35 (1984) 261-274 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Τα Γρεβενά και η περιοχή τους κατα τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη-Γρεβενά: Παρατηρητής, 2004 . 4 σ.: , Δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Τα Γρεβενά. Ιστορία - Τέχνη - Πολιτισμός: Πρακτικά συνεδρίου 2002", σ.203-206. Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη μετά το πέρας του κινήματος των Ζηλωτών (1350-1387) με βάση κυρίως τις επιστολές των λογίων της εποχής / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1985 . 11 σ. , Άρθρο στο περιοδικό : "Θεσσαλονίκη", 1 (1985) 219-229 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη εστία κοινωνικών αναταραχών τον 14ο αιώνα / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 1997 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.2(1997) σ.74-81 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινά εγκώμια της Θεσσαλονίκης / by Νεράντζη-Βαρμάζη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2000 . 10 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.2(2000) σ.135-144 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha