Ας αναζητήσουμε τον 20ο αιώνα με το ημερολόγιο του Δημήτρη Δελιβάνη. by Δελιβάνης, Δημήτριος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιανός: Ένα τετράδιο αναζητήσεων, 1999 . 511 σ.: Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιοτέχνες και βιοτεχνία της Βορείου Ελλάδος. by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 1974 . 201 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομική ανάπτυξις της Βορείου Ελλάδος από το 1912 έως σήμερον by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, 1961 . 232 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Le développement de la Grece du Nord depuis 1912 by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1962 . viii+159 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Influence du développement économique sur la répartition du revenu national by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Paris: Société dΈdition dΈnseignement Supérieur, 1960 . 496 σ. Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική οικονομία σήμερα στα Βαλκάνια / by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονική Ζωή, 1993 . 3 σ. , Τόμος: "Η διεθνής πλεκτάνη κατά της Μακεδονίας: Ήλιντεν 1903-1993", σ.55-57. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εφαρμογή της θεωρίας της περιφερειακής ανάπτυξης στην περιοχή της Καβάλας / by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1980 . 15 σ. , Τόμος: "Η Καβάλα και η περιοχή της: Πρακτικά", σ.133-147. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η προοπτική της οικονομικής ανάπτυξης στις Νέες Χώρες. by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 9 σ. , Τόμος "Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα: Συμπόσιο", σ.143-151 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παιδεία εις την Μακεδονίαν κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας: by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1969 . 15 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Τρεις Ιεράρχαι και η οικονομική σκέψις by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1971 . 15 σ. , Λόγος εκφωνηθείς την 29ην Ιανουαρίου 1971 επί τη εορτή των Τριών Ιεραρχών εις την αίθουσα τελετών της Σχολής | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le développement de la Grece et l'assurance sociale contre le chomage by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1961 . 16 σ. , Τόμος 2 (1961) 215-230 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατανομή του εθνικού εισοδήματος εις την Ελλάδα (1951-1971) by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1977 . 15 σ. , Τόμος ΙΖ' (1977) 549-565 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
La contribution des investissements publics au developpement regional de la Grece by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1969 . 15 σ. , Τόμος 1 (1968-69) 87-97 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Greece in transition 1821-1971: by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονικής, 1979 . 86 σ. , Τόμος Ζ' (1979) 116-192 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας στην οικονομία των νέων Βαλκανίων / by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Αθήνα : Ίδρυμα Γουλανδρή-Χόρν, 2003 . 53 σ. ; 22x15 εκ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολογισμός των δύο πρυτανειών 1984 & 1985 / by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1988 . 18 σ.; Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ροζίνα Άσσερ Πάδρο : 548 ημέρες με άλλο όνομα : by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2001 . 5 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.4(2001) σ.47-51 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le rôle des régions insuffisament développées de l' Europe reconsiderée / by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 27/1 (1987) 167-182 Date:1987 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Le rôle des régions insuffisament développées de l' Europe reconsiderée / by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1987 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 27/1 (1987) 167-182 Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Μακεδονία ως πόλος της παγκοσμιοποίησης στα Βαλκάνια / by Νεγρεπόντη-Δελιβάνη, Μαρία Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 2004 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Ελιμειακά", τχ.53(2004) σ. 149-157 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha