Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη: by Πετρίδης, Παύλος Publication: Θεσσαλονίκη: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1994 . 112+23 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εξελικτικές διακυμάνσεις του Οθωμανικού γαιοκτητικού συστήματος by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 1986 . 275 σ. , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πολιτειακόν καθεστώς της Ελλάδος επί Όθωνος μέχρι του συντάγματος του 1844 εκ των δημοκρατικών ιδεωδών της επαναστάσεως του 1821 εις την απόλυτον μοναρχίαν by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1974 . λβ'+276 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ένδεικτικά στοιχεία από τη λειτουργία του δικαίου στη Θεσσαλονίκη κατά την Τουρκοκρατία / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 28 σ. , Δημοσιευμένο στον τόμο: "ΣΤ΄ Επιστημονικό Συμπόσιο. Χριστιανική Θεσσαλονίκη: Οθωμανική περίοδος 1430-1912, Β' . Ιερά Μονή Βλατάδων 9-11 Νοεμβρίου 1992", σ. 221-248. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δικαιικά γαιοκτητικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της Προσωρινής Κυβερνήσεως Θεσσαλονίκης (1916-17) by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 1994 . 16 σ. , Τόμος Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη, σ. 19-34 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιωακείμ Γ' ο από Θεσσαλονίκης δις Οικουμενικός Πατριάρχης και το νομοκανονικό του έργο / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Φιλόπτωχος Αδελφότης Ανδρών Θεσσαλονίκης, 2012 . 29 σ. , Συνέδριο : "Ιωακείμ ο Γ΄ ο Μεγαλοπρεπής: ο από Θεσσαλονίκης Οικουμενικός Πατριάρχης και η εποχή του", σ. 159-188. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η λειτουργική διατήρηση του Βυζαντικού δικαίου στη Μακεδονία, διαμορφωτικό στοιχείο των Ευρωπαϊκών δικαίων / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1992 . 28 σ. , Τόμος "Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Εορταστικός τόμος. 50 χρόνια 1939-1989", σ.209-236 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δικαιικοί "μεταβολισμοί" της ιδιοκτησίας στις Νέες Χώρες μετά την ένταξή τους στην ελληνική επικράτεια / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1990 . 21 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Η συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα : συμπόσιο", σ. 153-173. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι δημοσιονομικαί ρυθμίσεις των "τοπικών πολιτευμάτων" του ελληνικού αγώνος (1821-1823) / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1971 . 21 σ. , Τόμος ΙΕ΄ (1971) 1237-1254 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πολιτειολογικά Αριστοτέλη / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Νομικής Σχολής, 1989 . 25 σ. , Τόμος Β' (1989) 861-883 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νομικό καθεστώς των τέως δημοσίων οθωμανικών γαιών στις Νέες Χώρες και ειδικότερα στη Θράκη: by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1988 . 16 σ. , Τόμος 42 (1988) 135-141 | Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι "Μεγάλαι Δυνάμεις" και τα "Εθνικά κτήματα" της Ελλάδος (1821-1832) by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1970 . 93 σ. , Τόμος Θ' (1970) 467-546 | Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αι δημοσιονομικαί ρυθμίσεις τνω "τοπικών πολιτευμάτων" του ελληνικού αγώνος (1821-1823) by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, 1971 . 21 σ. , Τόμος ΙΕ΄(1971) 1237-1258 Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψεις 100 ετών Θεσσαλονίκη 1912-2012 :   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2014 . 272 σ. 25x18 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το νέο σύστημα Δικαίου στη Μακεδονία μετά και κατά την Απελευθέρωση των Νέων Χωρών από τον οθωμανικό ζυγό / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2014 . 104 σ. , Δημοσιευμένο στο "Όψεις 100 ετών Θεσσαλονίκη 1912-2012 : 8 σημεία καμπής, διαλέξεις", Θεσσαλονίκη, ΕΜΣ, 2014, σ. 97-201 Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οριοθέτηση του νομικού καθεστώτος των ιδιοκτησιακών τίτλων των τέως οθωμανικών γαιών της κατηγορίας mulk ("καθαρής" ιδιοκτησίας) στη Θάσο / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Αθήνα : Ακαδημία Αθηνών, 2012 . 44 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επετηρίδα του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου", τόμος 44, σ.405-449 | Δωρεά Γεωργίου Νάκου 24x17 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οριοθέτηση του νομικού καθεστώτος των τέως οθωμανικών ιδιοκτησιακών τίτλων επί των γαιών της κατηγορίας "mulk" (πλήρους ιδιοκτησίας) στη Θάσο / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Καβάλα : Εταιρία Θασιακών Μελετών, 2014 . 31 σ. ; , Ανάτυπο από την "Θασιακά", τόμος 16, σ.319-350 24x17 εκ. Date:2014 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η λειτουργία του δικαίου στη Θεσσαλονίκη κατά την τουρκοκρατία : ενδεικτικά στοιχεία / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1996 . 24 σ. ; , Ανάτυπο από "Νόμος : Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ", τόμος 4, σ.473-496 24x17 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μία μορφή κοινοτικής-δικαστικής δικαιοδοσίας στο εθιμικό δίκαιο της Θάσου / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Καβάλα : Θασιακή Ένωση Καβάλας, 1992 . 25 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Θασιακά", τόμος 7(1990-91), σ.65-89 24x17 εκ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φορολογική νομοθεσία κατά την ελληνικήν επανάστασιν (1821-1826) / by Νάκος, Γεώργιος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1978 . 25 σ. ; , Ανάτυπο από την "Επιστημονκή Επετηρίς Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών", τόμος 10, 1153-1174 24x17 εκ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha