Ο γερμανικός ιμπεριαλισμός και ο πόλεμος. by Μάρκου, Μ. Α. Publication: Cairo: Societé l'Art Graphique, 1943 . 190 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Ελλάς δέν ητττήθει: by Μάρκου, Μ. Α. Publication: Cairo: Γιούλης, Αλέκος, 1943 . 76+viii σ.: , Σφραγίδα: σ.1: «Βιβλιοπωλείον Ιωαν. Νταφώτη Αλεξάνδρεια». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The season sarcophagus in Dumbarton Oaks. by Hanfmann, George Μ. Α. Publication: Cambridge: Harvard University Press, 1951 . 2 τ. , Τόμ.Ι, σ.viii+280. Τόμ.ΙΙ, σ. xx+(2)+238+(69) Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Les figures criophores dans l'art grec, l'art créco-romain et l'art chrétien / by Veyries, Μ. Α. Publication: Paris: Ernest Thorin, 1884 . vii+83 σ. ; 24x17 εκ. Date:1884 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Vie de Porphyre: by Grégoire, Henri Publication: Paris: Les Belles Lettres, 1930 . (4)+cxii+155 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογία ελληνική / by Παύλος, Ρ.Β. Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφ. και Λιθογραφ. Ιω. Αγγελοπούλου., 1852 . ιστ'+554 σ. ; Date:1852 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαιολογία ελληνική / by Παύλος, Ρ.Β. Publication: Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Κ. Αντωνιάδου, 1873 . ιδ'+416 σ. ; 21x14 εκ. Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποιητικές ώρες εν Ελληνική Αποικία: by Κατσαράς, Γιάννης Publication: Melbourne: Εκδόσεις Ελληνο-Αυστραλιανού Αρχείου, 1998 . 20 σ.; , Περιέχει αφιέρωση 22x16 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εποχή του λίθου και του χαλκού στον ελληνικό χώρο : by Δημητριάδου, Αικ. Publication: Θεσσαλονίκη : Κώδικας, 1993 . 254 σ. : 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θρίαμβος της αρετής κατά της κακίας, ήτοι λόγος εκφωνηθησόμενος ενώπιον του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πλημμελειοδικών. Κατά την 23 Φεβρουαρίου 1853 / by Μουρικίδης, Μ. Α. Publication: Αθήνα: Τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βαφά, 1853 . 16 σ.; 22x14 εκ. Date:1853 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γρηγόριος Μαρασλής / by Μ., Α. Publication: Αθήνα: Θρακική Αδελφότης Αθηνών, 1897 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Θρακική Επετηρίς: Ετήσιον δημοσίευμα της εν Αθήναις Θρακικής Αδελφότητος", (1897) σ. 174-180. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνα: [Β. Α. Μυστακίδης, Γεώργιος Δ. Χατζηγιαννακόγλους, Χρήστος Ιωάννου Φωτιάδης, Δημήτριος Μποτζόρης] /   Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1933 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 4 (1933) 355-362 Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνα: Ο Τραχείας Αλέξανδρος Ζώτος / by Σ., Μ. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 364-365. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μνημόσυνα: Κ. Παπαϊωαννίδης / by Σ., Μ. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1934 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 5 (1934) 365-366. Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεομάρτυρες Θράκης / by Σ., Μ. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 5 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 10 (1938) 373-377. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακικοί κώδικες / by Σ., Μ. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1938 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 9 (1938) 122-136. Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κώδιξ Εξαστέρου (Σηλυβρίας) / by Σ., Μ. Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1943 . 15 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 18 (1943) 161-175. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αναμνήσεις από την Ανατολικήν Θράκην / by Σταμούλης, Μιλτιάδης Α. Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1943 . 25 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 18 (1943) 193-217. Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιππής / by Αριστοφάνης Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Φέξη, . 88 σ. ; 16x12 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha