Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 1856-1919: Μια ιδιαίτερη κοινότητα / by Μόλχο, Ρένα Publication: Αθήνα: Θεμέλιο, 2011 . 335 σ. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι αναμνήσεις του γιατρού Μ. Γιοέλ: by Yoel, Μ. Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2010 . 164 σ.: Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αναγέννηση / by Μόλχο, Ρένα Publication: Αθήνα: Εκάτη, 1994 . 16 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη 1850-1918. Η Πόλη των Εβραίων και η αφύπνιση των Βαλκανίων", σ. 69-85. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Le renouveau... / by Μόλχο, Ρένα Publication: Paris: Éditions Autrement, 1992 . 15 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Salonique, 1850-1918. La "ville des Juifs" et le réveil des Balkans", σ. 64-78. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Le Cercle de Salonique» 1873-1958. Λέσχη θεσσαλονικέων: by Μόλχο, Ρένα Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Γαβριηλίδης, 1995 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Πρακτικά του Α' Συμποσίου ιστορίας. Οι Εβραίοι στον ελληνικό χώρο: Ζητήματα ιστορίας στη μακρά διάρκεια. Θεσσαλονίκη, 23-24 Νοεμβρίου 1991", σ. 103-127. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και επαγγελματική δραστηριότητα των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη στην αρχή του αιώνα / by Μόλχο, Ρένα Publication: Θεσσαλονίκη: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 1998 . 7 σ. , Τόμος: "Θεσσαλονίκη:Επαγγέλματα,παραγωγή-εμπόριο κοινωνική ζωή,18ος-20ός αι." σ.127-133. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Εβραϊκός τύπος της Θεσσαλονίκης. by Μόλχο, Ρένα Publication: Αθήνα: Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1999 . 21 σ. , Τόμος "Συμπόσιο «Ο Ελληνικός Εβραϊσμός»", σσ. 149-169 Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εβραϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης και η ένταξή της στο ελληνικό κράτος (1912-1919) / by Μόλχο, Ρένα Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1986 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912. Συμπόσιο: Θεσσαλονίκη, 1-3 Νοεμβρίου 1985", σ. 285-301. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προβλήματα ένταξης της γενοκτονίας στη συλλογική εθνική μνήμη: by Μόλχο, Ρένα Publication: Αθήνα: Επίκεντρο, 2011 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Το ολοκαύτωμα στα Βαλκάνια", σ. 537-556. | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2011 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ισπανοεβραϊκά: by Μόλχο, Ρένα Publication: Θεσσαλονίκη: Τα Ιστορικά: Περιοδική έκδοση ιστορικών σπουδών, 1998 . 24 σ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αβεβαιότητα της ελληνικής κυριαρχίας στη Θεσσαλονίκη μετά το 1912: by Μόλχο, Ρένα Publication: Αθήνα: Σύγχρονα Θέματα, 1994 . 8 σ.: , Τόμος Τεύχ. 52-53 (1994) 25-32 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Education in the Jewish Community of Thessaloniki in the beginning of the twentieth century / by Μόλχο, Ρένα Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1993 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 34/2 (1993) 259-269 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha