Τα καταστατικά του σωματείου (Ναζιόνε) των ελλήνων φοιτητών του Πανεπιστημίου της Πάδοβας (17ος-18ος αι.). by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, 1995 . 215 σ. , Περιέχει περίληψη στα ιταλικά Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μαρτυρίες για τη βιβλιοθήκη Γκίλφορντ: by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Αθήνα: Έλλην, 1999 . 141 σ. Date:1999 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικής έρευνας αποτελέσματα: by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Αθήνα: χ.ε., 2012 . 623 σ.; Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι «Επιστολιμαίες πραγματείες» του Νικολάου Παπαδόπουλου Κομνηνού προς τον Χρύσανθο Νοταρά: by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Αθήνα: Εώα και Εσπέρια, 2003 . 253 σ. Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βικέντιος Δαμοδός: Συνταγμάτιον της μεταφυσικής / by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2012 . 135 σ. ; 24x17 εκ. Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλοσοφική και η δογματική πραγματεία του κωδ. 116 της Μονής Δοχειαρίου. by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Αθήνα: χ.ε., 2002 . 11 σ.; , Τόμος "Ιστορικής Έρευνας αποτελέσματα", σ.33-43 Date:2002 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλοσοφική και η δογματική πραγματεία του κωδ. 116 της Μονής Δοχειαρίου / by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 11 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 23 (1970) 320-330 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στα χειρόγραφα των έργων του Γεράσιμου Βλάχου / by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1975 . 18 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 28 (1975) 375-393 24x17 εκ. Date:1975 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτα γράμματα του λόρδου Γκίλφορντ (1827) σε χειρόγραφο της Γενναδείου Βιβλιοθήκης (ΜSS 108). Πρώτη παρουσίαση / by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 18 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 41 (1990) 59-77 24x17 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μεθόδιος Ανθρακίτης και τα «Τετράδια» / by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1995 . 16 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 45 (1995) 111-127 24x17 εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Βικέντιος Δαμοδός : Bιογραφία - Eργογραφία 1700-1754 / by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 1998 . 629 σ. ; , Περιέχει βιβλιογραφία (σ. 449-468), ευρετήριο (σ. 613-624), πίνακα χειρογράφων κατά έργο (σ. 535-543), πίνακα των αρχών (incipit) (σ. 544-547) και πίνακα βιβλιογράφων και κτητόρων χειρογράφων (σ. 548-549). 22x15 εκ. Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο κώδικας της Εθνικής Βιβλιοθήκης 2309 και το περιεχόμενό του / by Μπόμπου-Σταμάτη, Βασιλική Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1979 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στον συλλογικό τόμο: "Αφιέρωμα στον καθηγητή Λίνο Πολίτη", σ. 53-60. Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha