Η σύγχρονη Τουρκία και οι Έλληνες: προσεγγίσεις και "προσηλώσεις" της τουρκικής ιστοριογραφίας / by Μπατρακούλης, Θεόδωρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2007 . 8 σ. , Δημοσιευμένο στο "ΚΖ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο: 26-28 Μαΐου 2006. Τόμος Β΄", σ. 693-720 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τουρκισμός, (Παν)ισλαμισμός και διάσωση του οθωμανικού κράτους: Εσωτερικές αντιπαλότητες και διεθνείς ανταγωνισμοί, 1875-1908 / by Μπατρακούλης, Θεόδωρος Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2016 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "ΛΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο: 31 Μαΐου- 2 Ιουνίου 2013. Πρακτικά", σ. 91-106 Date:2016 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha