Η γλώσσα της Μακεδονίας. Η αρχαία Μακεδονική και η ψευδώνυμη γλώσσα των Σκοπίων by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Ολκός, 1992 . 274 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δελτίον βιβλιογραφίας της ελληνικής γλώσσης=Bibliographical bulletin of the greek language by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1978 . 2 τ. , Τόμ. 1: Διά το έτος.... 1973. Τόμ. 2: …. Τόμ. 3: Για τα έτη 1975 και 1976. Διπλό Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Η θέση της Μακεδονικής στις αρχαίες ελληνικές διαλέκτους. by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 20 σ. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ψευδώνυμη γλώσσα ψευδεπίγραφου κράτους. by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Χ.τ.: Ολκός, 1992 . 6 σ. , Τόμος "Η γλώσσα της Μακεδονίας", σ. 259-264 Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της χρονολογήσεως των κωφώσεων στα βόρεια ελληνικά ιδιώματα / by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Α΄ Συμπόσιο γλωσσολογίας του Βορειοελλαδικού χώρου. Ήπειρος - Μακεδονία - Θράκη. 28-30 Απριλίου 1976. Πρακτικά", σ.13-21. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ancient Macedonia: by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Melbourne: River Seine Press, 1990 . 15 σ. , Τόμος "Macedonian Hellenism", σ.227-241 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επίλυση του γλωσσικού ζητήματος-Μια ιστορική απόφαση by Μπαμπινιώτης, Γεώργιος Δ. Publication: Αθήνα: Ίδρυμα "Κωνσταντίνος Καραμανλής", 2008 . 5 σ. , Τόμος "Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στον 20ο αιώνα: Συνέδριο", Τόμ.Γ΄, σ. 408-412 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha