Η σημαντικότητα των μεταρρυθμιστικών προτάσεων του Γεωργίου Γεμιστού-Πλήθωνος. by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1994 . 87 σ. , Περίληψη στη γερμανική γλώσσα. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Λαυρεωτικό ζήτημα και η ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών: by Πανάς, Επαμεινώνδας Ε. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1994 . xvi+198 σ. , Περιέχει περίληψη στα γερμανικά. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Περί οικονομίας by Φιλόδημος Publication: Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, 1994 . 164 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οικονομία και Τεχνολογία στην Αρχαία Ελλάδα. by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. Γραφείο Οικονομικών Μελετών, 2006 . 255 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η οικονομική σκέψη των αρχαίων Ελλήνων / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1995 . xxxvii+ 487+16 σ. , Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών. 24x17εκ. Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η συμβολή του Hon sir Steven Runciman στην ανάδειξη του βυζαντινού πολιτισμού (Μυστράς, 27 & 28 Μαίου 2001) : πρακτικά διεθνούς συνεδρίου /   Publication: Αθήνα : Κοινωφελές Ίδρυμα Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών Μυστρά, 2005 . 238 σ.: 24x17 εκ. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι περί χρήματος απόψεις του Αριστοτέλους / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2003 . 30 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.48-49(2003), 18-50 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μέγας Αλέξανδρος και η φιλοσοφία : by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2003 . 194 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.50 (2003), 3-194 Date:2003 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λόγιοι της Χαλκιδικής, σύμβουλοι του Μ. Αλεξάνδρου / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2007 . 40 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.52-53 (2007-08), 233-272 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αριστοτέλης και η Άνδρος / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2009 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.54-55 (2009-10), 65-72 Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αριστοτέλης και Αιθιοπία / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2013 . 9 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.58-59 (2013-14), 201-209 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η θέση και η αξιολόγηση της γυναίκας-συζύγου εντός του Οίκου κατά τον Αριστοτέλη / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2015 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.60-61 (2015-16), 251-260 Date:2015 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προτάσεις χωροταξίας και πολεοδομίας κατά τον Αριστοτέλη / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2017 . 26 σ. , Δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.62-63 (2017-18), 300-325 Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η διάθλαση και πρόσληψη των ιδεών του οικονομικού φιλελευθερισμού στην Ελλάδα κατά τα πρώτα χρόνια του Νέου Ελληνικού Κράτους / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Αθήνα: Εκδόσεις Νεφέλη, 2001 . 18 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Νεύσις", 10 (2001) 143-161. Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το βασίλειον των Μακεδόνων και η ένταξή του στα είδη της βασιλείας κατά τον Αριστοτέλη / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2019 . 46 σ. , Δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.64 (2019), 235-281 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αριστοτέλης, ο Μέγας Αλέξανδρος και η Ήπειρος. Κοινές συνιστώσες και γνωρίσματα / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2020 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Μακεδονικά", 43 (2018-2019) 45-64. Date:2020 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η παμβασιλεία: το πέμπτο είδος της βασιλείας κατά τον Αριστοτέλη / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 2019 . 14 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "ΛΖ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, 26-28 Μαΐου 2016", σ. 57-70 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Δημόκριτος για τον πλούτο, την κοινοκτημοσύνη και την ιδιοκτησία / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1990 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό: Θρακικά Χρονικά, τχ. 44 (1990), σ. 61-71 Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αριστοτέλης και Χίος : αναφορές της Χίου και του πολιτεύματος στον Αριστοτέλη / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 2020 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.65 (2020), 201-211 Date:2020 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αριστοτέλης-Παύλος-Κρήτη / by Μπαλόγλου, Χρήστος Π. Publication: Θεσσαλονίκη : Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 2019 . 14 σ. , Δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.64 (2019), 74-88 Date:2019 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha