Σκέψεις για μια Λαογραφική Εταιρεία στη Θράκη / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1974 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 (1974), σ. 36 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αφιέρωμα στην πνευματική Κύπρο. Θησαυροί της Κύπρου (Συνοπτική εικόνα της Κυπριακής Τέχνης) / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1974 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 (1974), σ. 54-57 Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος. Ο Ανθρωπιστής και ο Διαφωτιστής / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1974 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 31 ( 1974), σ. 76-80. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Θεατρικό Εργαστήρι της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης. Χρονικό / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1976 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 32 (1976), σ. 140-142 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Τζαμάλα (Λαογραφικές εικόνες). [Αναπαράσταση του εθίμου] / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1977 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Θρακικά Χρονικά", τχ. 33 (1977), σ. 103-107 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Κύπρος σήμερα / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1977 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 (1977), σ. 114 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θέατρο στην Κύπρο/ by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1977 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 (1977), σ. 115-116 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Νίκος Καζαντζάκης ανοίγει την καρδιά του: by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1977 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 33 (1977), σ. 146 Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το θρακικό τραγούδι. Δείγματα αποκαλυπτικού φιλελληνισμού: Samuel Baud-Bovy / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1979 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 35 (1979) 76-78 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η σύγχρονη ελληνική πεζογραφία και η θέση της στη Μέση Εκπαίδευση. Επίμετρο: Η θέση του Θεάτρου / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1979 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 35 (1979), σ. 132-144 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βιβλία Ξανθιωτών: Κριτικός απολογισμός 1972-1979 / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1979 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 35 (1979) 153-156 Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απόψεις. Πολιτιστική ζωή στην Ξάνθη 1950-1980/ by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1981 . 1 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 (1981), σ. 7 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευρετήρια θεμάτων κατά τομείς και συνεργατών του περιοδικού Θρακικά Χρονικά. Τευχότομοι 29-35 (1972-1979). Προλεγόμενα / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1981 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 (1981), σ. 200-202 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ευρετήρια θεμάτων κατά τομείς και συνεργατών του περιοδικού Θρακικά Χρονικά. Τευχότομοι 29-35 (1972-1979). Ευρετήριο θεμάτων και συγγραφέων / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1981 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 36 (1981), σ. 202-212 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη της σύγχρονης θρακικής λογοτεχνίας. Κώστας Θρακιώτης και Τριαντάφυλλος Πίττας / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1982 . 17 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 37 (1982), σ. 85-101. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ηρόδοτος και ο Θουκυδίδης για τη Θράκη / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1982 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 (1983), σ. 93-97 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρουσίαση περιοδικών / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1983 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ. 38 (1983), σ. 68-70 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένα πρωτοποριακό κείμενο του Αναστασίου Χουρμουζιάδη για τα Αναστενάρια στα 1872/73 / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1983 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά Χρονικά", τχ. 38 ( 1983), σ. 122-123 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γυναικείος λόγος στη Θράκη / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1984 . 2 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 39 (1984) 40-41 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«α) Αναμνήσεις του Κώστα Βάρναλη από τη Θράκη / by Μουσόπουλος, Θανάσης Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1984 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 39 (1984) 51-59 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha