Η συμβολή του Πρωταγόρου εις την αρχήν του υποκειμένου / by Μουκάνος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1969 . 15 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 43 (1969) 258-272. Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ηρόδικος ο Σηλυμβριανός εν τη αρχαία ελληνική γραμματεία / by Μουκάνος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1970 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 44 (1970) 15-19. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η έννοια του μύθου εις την αρχαίας Θράκην / by Μουκάνος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1971 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 45 (1971) 7-23. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Αλεξανδρινός Γραμματικός Διονύσιος ο Θραξ / by Μουκάνος, Δημήτριος Publication: Αθήνα: Θρακικόν Κέντρον, 1973 . 13 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Θρακικά", 46 (1972-1973) 7-19. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha