Περιγραφή του εορτασμού της χιλιετηρίδος της βιβλιοθήκης (16-19 Νοεμβρίου 1952) by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών, 1953 . 88 σ.: , Τόμος Παράρτημα του Δελτίου της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης -4 (1952) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Tome commémoratif du millénaire de la Bibliothéque Patriarcale d'Alexandrie. by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Institut dΈdudes Orientales, 1953 . 333+(24) σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι φουκαράδες και άλλες ιστορίες του παλαιού Καΐρου. by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1962 . 36 σ. , Στη σελίδα τίτλου σφραγίδα: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κουρτέα ντε Άρτζες και άλλες ταξιδιωτικές ιστορίες. by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1960 . 67 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ημερολόγιον ταξειδίου της Α.Θ.Μ. του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Χριστοφόρου του Β΄εις Ρωσίαν και Ρουμανίαν από 7 Μαΐου-12 Ιουνίου 1958. by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1958 . 67 σ.: , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1958 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στιγμιότυπα. by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Τυπογραφείον του Εμπορίου, 1959 . 57 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σκίτσα της φτωχολογιάς: by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Γράμματα, 1924 . 80 σ. , Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1924 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Αλαάφια: by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1938 . 48 σ. , Στη σελίδα τίτλου υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. Σφραγίδες: «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος» και «Ελληνικός Μαθητικός Σύλλογος ο Απόλλων». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Histoire étrange d΄un manuscrit enluminé alexandrin du XIe siècle, perdu et retrouvé. by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Institut dΈdudes Orientales, 1963 . 35 σ.: , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λέρος και Λέριοι. by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: «Le Progrès» Γ. Μπόλλας και Σία, 1950 . (2)+144 σ.: , Στο εξώφυλλο αφιέρωση του συγγραφέα. Σφραγίδες : «Βιβλιοθήκη Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως της Ελληνικής εν Αλεξανδρεία Κοινότητος». | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1950 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Κατάλογοι της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης: by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχείον Αλεξάνδρειας, 1946 . 2 τ. , Τόμ. Β΄, σ. 397. Τόμ. Γ΄, 1947, σ. 445. τη σ. 1 του Β΄ τόμ. και στη σ. 3 του Γ΄ τόμ. υπάρχουν αφιερώσεις του επιμελητή. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1946 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Red book: by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Manchester: Norbury, Natzio & Co, 1919 . v+32 σ. , Δωρεά Γεωργίου Σαγιαξή Date:1919 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Βυζαντινόν δίπτυχον: by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: «Le Progrès» Γ. Μπόλλας και Σία, 1950 . 38 σ. , Λείπουν οι 4 πρώτες σελίδες. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1950 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Μέριμνα του ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας επί Τουρκοκρατίας: by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: «Le Progrès» Γ. Μπόλλας και Σία, 1949 . 25 σ.: , Στο εξώφυλλ. Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1949 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Δίπτυχον ελληνικών ανεκδότων χειρογράφων. Α' Πατριαρχικής Αλεξανδρείας 131, Β' Εσκοριάλ Φ.ΙΙΙ/11 by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Institut dΈdudes Orientales, 1957 . 18 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη: by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Εκκλησιαστικός Φάρος, 1943 . 31 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Συμβολὴ καὶ συμπαράστασις τοῦ Πατριαρχείου Ἀλεξανδρείας εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς ἐθνικῆς παλιγγενεσίας τοῦ 1821 / by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αθήνα: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1971 . 20 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Θεολογία", τόμ.42 (1971) 187-206. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ἐφημερίδες αἰώνιοι τῆς Ἐκκλησίας Ἀλεξανδρείας ἕως τοῦ 1872 / by Μοσχονάς, Θεόδωρος Δ. Publication: Αθήνα: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1973 . 3 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Θεολογία", τόμ.44 (1973) 386-388. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha