Το δίκαιον του ελληνισμού κατά τους αρχαίους και μέσους χρόνους. Λόγος ενακτήριος (Παράρτημα της Νέας Ανατολής) by Μομφερράτος, Αντώνιος Γ. Publication: Αθήνα: Λεωνής, Παρασκευάς, 1917 . 20 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1917 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Διπλωματικαί ενέργειαι Μανουήλ Β' του Παλαιολόγου εν Ευρώπη και Ασία: by Μομφερράτος, Αντώνιος Γ. Publication: Αθήνα: Αθήναι.Εφημερίς Καθημερινή,Μηνιαίον Παράρτημα, 1913 . 69 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κληρονομικόν Δίκαιον των Κληρικών και Μοναχών εν Ελλάδι και Τουρκία: by Μομφερράτος, Αντώνιος Γ. Publication: Αθήνα: Περρή, Αδελφοί, 1890 . ιδ΄+302 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1890 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκτελεσταί των διαθηκών: by Μομφερράτος, Αντώνιος Γ. Publication: Αθήνα: Αθήναι.Εφημερίς Καθημερινή,Μηνιαίον Παράρτημα, 1911 . 75 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ενοχικόν δίκαιον των Ρωμαίων και των Βυζαντινών κατά την εν Ελλάδι ισχύν του by Μομφερράτος, Αντώνιος Γ. Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1930 . 1008 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εγχειρίδιον του αστικού δικαίου by Μομφερράτος, Αντώνιος Γ. Publication: Αθήνα: Πετράκος, Π. Α., 1914 . 2 τ. , Τόμοι 1-2 | Τ.Α΄ : Γενικαί αρχαί. Τ.Β΄ : Οικογενειακόν δίκαιον Date:1914 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha