Ρητορικοί λόγοι: by Μιστριώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1903 . 4 τ.: , Τόμ.Α΄, Εν Αθήναις, 1903, σ. 396. Στη σελίδα τίτλου χφ. αφιέρωση του συγγραφέα. Τόμ.Β΄, Εν Αθήναις, 1906, σ.144. Προέρχεται από τη δωρεά της Ελληνικής Κοινότητος Αλεξανδρείας. Τόμ.Δ΄, Ρητορικοί λόγοι: Μετά διατριβών εθνικής υποθέσεως, Εν Αθήναις, 1910, σ. 253. Τόμ. Ε΄, Ρητορικοί λόγοι: Μετά διατριβών εθνικής υποθέσεως, Εν Αθήναις, 1911, σ. 560. Τόμ. ΣΤ΄, Ρητορικοί λόγοι: Μετά διατριβών εθνικήςυποθέσεως, Εν Αθήναις, 1913, σ. 472. (οι τομ. Ε΄ και ΣΤ΄ μαζί δεμένοι προερχόμενοι από τη Δωρεά Π. Πατσιαδά) | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη/Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1903 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Κρίσις του Βουτσιναίου ποιητικού Αγώνος του έτους 1873 : by Μιστριώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Αγγελόπουλος, Ιωάννης, 1873 . 80 σ. Date:1873 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κρίσις του Βουτσιναίου Ποιητικού Αγώνος του έτους 1871: by Μιστριώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Εφημερίς των Συζητήσεων, 1871 . 59 σ. , Δεμένο μαζί με άλλα. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1871 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ξυγγραφή by Θουκυδίδης Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1902 . 2 τ. , Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν οι τόμοι : Α και Δ/4 Date:1902 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Περί εννόμου αμύνης της εθνικής γλώσσης: by Μιστριώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1911 . 32 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κρίσις του Λασσανείου δραματικού αγώνος. by Μιστριώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Σακελλαρίου, Π. Δ., 1904 . 44 σ. , Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1904 Availability: No items available:

Actions: Add to cart
Ελληνική Γραμματολογία : Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι της υπό των Τούρκων αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως / by Μιστριώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1897 . 2 τ.; , Τ.1: Περί ποιητών.--Τ.2: Περί των καταλογάδην γραψάντων. Ο 1ος τόμος από αναστατική ανατύπωση: Αθήνα: Βασ. Ν. Γρηγοριάδης, 1972. 24x17 εκ. Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Εισαγωγαί εις τας τραγωδίας του Σοφοκλέους : by Μιστριώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1904 . 433 σ.; 23x15 εκ. Date:1904 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγωδίαι: Αντιγόνη / by Σοφοκλής Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου Α. Κτενά, 1874 . 252 σ.; 22x15 εκ. Date:1874 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ευεργέτις του κόσμου Μακεδονία αδικείται / by Μιστριώτης, Γεώργιος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1909 . 6 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1909) σ.17-22 Date:1909 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha