Η γλώσσα των δημοσιευμένων μεσαιωνικών ελληνικών εγγράφων της Κάτω Ιταλίας και της Σικελίας by Μηνάς, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1994 . 432 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μορφολογία της μεγενθύσεως στην ελληνική γλώσσα by Μηνάς, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1978 . 253 σ.: Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα ιδιώματα της Καρπάθου: by Μηνάς, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Κλαπάκης, 1970 . 183 σ. , Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η γλωσσογεωγραφία / by Coseriu, Eugenio Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών-Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 1982 . 80 σ. Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η μορφολογία της μεγενθύνσεως στην ελληνική γλώσσα. by Μηνάς, Κωνσταντίνος Publication: Ιωάννινα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1978 . 253 σ. Date:1978 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κάλαντα της Καρπάθου by Μηνάς, Κωνσταντίνος Publication: Αθήνα: Λαογραφία: Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον, 1972 . 7 σ. , Τόμος ΚΖ' (1972) 283-289 | Δωρεά Ιωάννη Βασδραβέλλη Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δημοτικά τραγούδια της Λήμνου by Ανδριώτης, Νικόλαος Π. Publication: Αθήνα: Λαογραφία: Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον, 1982 . 32 σ. , Τόμος ΛΒ' (1979-81) 165-194 Date:1982 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσικές παρατηρήσεις στα «Βραχέα Χρονικά» / by Μηνάς, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1983 . 9 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 34 (1982-83) 412-421 24x17 εκ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Συμβολή στη μελέτη της κατωιταλικής ελληνικής / by Μηνάς, Κωνσταντίνος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1984 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 35 (1984) 117-132 24x17 εκ. Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha