Πρόσφυγες Θρακιώτες καροποιοί της περιοχής Δράμας. Στοιχεία για τους ίδιους και την καροποιία μέσα από φωτογραφίες και συνεντεύξεις. by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Δράμα: Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας, 1998 . 64 σ.: , Τόμος "Η Δράμα και η περιοχή της". Β΄ Επιστημονική Συνάντηση", σ. 371-434 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χάλκινα σφυρήλατα σινιά και η διακόσμησή τους στο βορειοελλαδικό χώρο by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Χ.τ.: χ.ε., . 134 σ. , Τόμος Γ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου : συμπλήρωμα, σσ. 697-832 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχεία από μία συνέντευξη για το Σκεπαστό της Ανατ. Θράκης by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1991 . 29 σ. , Τόμος "ΣΤ' Συμπόσιο λαογραφίας του βορειοελλαδικού χώρου", σσ. 263-292 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι καμπάνες της Θεσσαλονίκης : πληροφορίες για τους τεχνίτες και την τέχνη τους / by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1972 . 30 σ.: , Ανάτυπο από "Μακεδονικά", τόμος ΙΒ' (1972) 234-263 Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Χαλκευτική και χάλκινα σφυρήλατα σκεύη: by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Θεσσαλονίκη: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1977 . 56 σ.: , Τόμος ΚΣΤ (1977) 39-57, 232-243 | Στη σελ. τίτλου υπάρχει αφιέρωση της συγγραφέως Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα κουδούνια και η τέχνη τους by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Ιωάννινα: Ηπειρωτική Εστία: Διμηνιαία επιθεώρησις εν Ιωαννίνης, 1972 . 16 σ. , Τόμος (1972) Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονογράμματα στο γυναικείο παραδοσιακό πουκάμισο της Φλώρινας / by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Αθήνα: Λαογραφία, 1993 . 13 σ.: , Δημοσιεύτηκε στη "Λαογραφία", Τόμος ΛΣΤ΄ (1990-1992) 108-120. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονογράμματα στο γυναικείο παραδοσιακό πουκάμισο της Φλώρινας / by Μηλιατζίδου-Ιωάννου, Ευδοκία Publication: Αθήνα: Λαογραφία, 1993 . 64 σ.: , Δημοσιευμένο στο περ. "Λαογραφία", Τόμ.ΛΣΤ΄ (1990-1992) σ. 108-120 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
200 χρόνια Κλειδί Φλώρινας: by Ιωάννου, Σταυρος Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2017 . 182 σ. : 29x21 εκ. Date:2017 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha