Ο Γεώργιος Σταύρος από την Επανάσταση έως την ίδρυση της Εθνικής Τραπέζης (1812-1841). by Μεταξά-Μεσσηνέζη, Νύση Publication: Αθήνα: Άλφα, Ι. Μ. Σκαζίκης, 1950 . 47 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γεώργιος Σταύρος από την επανάσταση εως την ίδρυση της εθνικής τραπέζης (1821-1841) by Μεταξά-Μεσσηνέζη, Νύση Publication: Χ.τ.: Άλφα, Ι. Μ. Σκαζίκης, 1950 . 47 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1950 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Αιγαίον στον αγώνα: by Μεταξά-Μεσσηνέζη, Νύση Publication: Αθήνα: Άλφα, Ι. Μ. Σκαζίκης, 1949 . 126 σ. , Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1949 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha