Οι Φίλιπποι: by Μερτζίδης, Σταύρος Publication: Κωνσταντινούπολη: Ζιβίδης Κ. και Β. Βουλγαρόπουλος, 1897 . 224 σ. , Στις σσ.221-224 Κατάλογος Συνδρομητών. | Δωρεά Φιλίππου Δραγούμη Date:1897 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι χώραι του παρελθόντος και αι εσφαλμέναι τοποθετήσεις των: by Μερτζίδης, Σταύρος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1885 . ιζ+145 σ. , Περιέχει κατάλογο συνδρομητών. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο τάφος Αλεξάνδρου του Μεγάλου / by Μερτζίδης, Σταύρος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1913 . 3 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1913) σ.177-179 Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι πυραί του Αγίου Ιωάννου του Ρηγανά / by Μερτζίδης, Σταύρος Publication: Αθήνα : χ.ε., 1913 . 4 σ. ; , Άρθρο από το "Μακεδονικόν Ημερολόγιον / Μακεδονικού Συλλόγου Μέγας Αλέξανδρος", (1913) σ.190-193 Date:1913 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha