Οδηγός του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. by Μελετόπουλος, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1965 . 79 σ. , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η δευτέρα μεγάλη εξόρμησις εις την λαϊκήν εικονογραφίαν / by Μελετόπουλος, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1973 . 105 σ.: Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μονόφυλλα του Αγώνος: by Μελετόπουλος, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1973 . 2 τ. Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Το Ναυτικό του '21. by Μελετόπουλος, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: Τράπεζα Εμπορικής Πίστεως, 1971 . 89 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
1821: by Lange, Κ. Publication: Αθήνα: Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη-Έλκα, 1971 . [2]+93 σ. Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικονογραφία του 21 by Μελετόπουλος, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη-Έλκα, 1971 . [2]+89 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εικόνες του Αγώνος: by Μελετόπουλος, Ιωάννης Α. Publication: Αθήνα: Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος, 1972 . [71] σ.: Date:1972 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha