Δημητρίω στέφανος: by Βασιλειάδης, Αλέξανδρος Π. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2004 . 475 σ.: Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ιστορία της Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως: by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2006 . 603 σ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μακεδονική ιατρική προσωπογραφία : by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Αθήνα: Γραφείο Δημοσιευμάτων Ακαδημίας Αθηνών, 2010 . 669 σ. ; 28x22 εκ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αρχιγενής Φιλίππου Απαμεύς: by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 2010 . lxi+469 σ. Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο γιατρός Αρχιγένης και η 57 επιστολή του Ευσταθίου / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1985 . 8 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 36 (1985) 278-285 24x17 εκ. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αρεταίος ο Καππαδόκης : αναλυτική βιβλιογραφία 1552-1986 / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1986 . 42 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 37 (1986) 26-68 24x17 εκ. Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
΄Ενα χειρόγραφο του γιατρού Αετίου του Αμιδηνού (Κώδ. Αθων. Λαύρ. 630. Ε 168) / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1987 . 23 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 38 (1987) 318-341 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ανώνυμο έργο Περί σφυγμού στον κώδικα Vaticanus Palat. Gr. 199 και το Περί της του ανθρώπου κατασκευής του Μελετίου / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1990 . 30 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 41 (1990) 235-265 24x17 εκ. Date:1990 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μιχαήλ Ιταλικός και ο Γαληνός (Μονωδία επί τω ακτουαρίω τω Παντεχνή) / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 15 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 43 (1993) 29-44 24x17 εκ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ψευδο-γαληνικό έργο ΄Οροι ιατρικοί και ο κώδικας Vaticanus Palat. gr. 199 / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 21 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 44 (1994) 319-340 24x17 εκ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάταξη των έργων του Γαληνού στην αυτοεργογραφία του (Παρατηρήσεις στο Περί των ιδίων βιβλίων) / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1996 . 10 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 46 (1996) 271-281 24x17 εκ. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Έτερος λόγος από του Γαληνού Περί διαφοράς πυρετών (κώδικας Vaticanus Palat. gr. 199) [= Παλλάδιος, Περί πυρετών σύντομος σύνοψις] / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1997 . 7 σ. ; , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τόμος 47 (1997) 63-69 24x17 εκ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στην πρόσφατη έκδοση του έργου του Αιλίου Προμώτου (;) Περί των ιοβόλων θηρίων και δηλητηρίων φαρμάκων / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2006 . 40 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.57 (2007) 29-49 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μια βυζαντινή ιατρική επιστολή για τη θεραπεία της ποδάγρας / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2007 . 47 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.57 (2007) 271-318 Date:2007 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις στο έργο του Γαληνού Περί πλήθους (έκδ. Chr. Otte) / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2010 . 27 σ. , Ανάτυπο από τα "Ελληνικά", τ.60 (2010) 353-380 Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κριτικές παρατηρήσεις στο έργο του Φιλάρετου Περί πραγματείας σφυγμών / by Μαυρουδής, Αιμίλιος Δ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2013 . 5 σ. , Άρθρο από τα "Ελληνικά", τ.63 (2013-14) 39-44 Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha