Τα εν Αιγύπτω ελληνικά εκπαιδευτήρια by Μαρκαντωνάτος, Λ. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1957 . (4)+54 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Α Athenes pendant la guerre: Journal d'un témoin (octobre 1940-avril 1941) / by Μαρκαντωνάτος, Λ. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1976 . 235 σ. Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η Νέα Αφρική και η Ελλάς by Μαρκαντωνάτος, Λ. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ζαχαρόπουλος, Π., 1965 . 183 σ. Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Les relations consulaires aux termes de la convention de Vienne du 24 Avril 1963 by Μαρκαντωνάτος, Λ. Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, 1974 . viii+363 σ. Date:1974 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha