Το διαζύγιον κατά το ελληνικόν και το ρωμαΐκόν δίκαιον / by Μαριδάκης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Π. Α. Πετράκος, 1921 . 2 τ. , Οι 2 τόμοι ομού δεμένοι Date:1921 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το διαζύγιον κατά το εν Ελλάδι ισχύον δίκαιον by Μαριδάκης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1928 . ιβ΄+238 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1928 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκτέλεσις αλλοδαπών αποφάσεων κατά το ισχύον εις την Ελλάδα δίκαιον by Μαριδάκης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1943 . xii+91 σ. , Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1943 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ελληνική επανάστασις ως έκφρασις του Ευρωπαϊκού πνεύματος: by Μαριδάκης, Γεώργιος Σ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1951 . (1)+21 σ. , Δωρεά Ι. Γ. Τριανταφυλλίδη Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ισοκράτους Λόγοι Δικανικοί: Αιγινητικός, Κατά Λοχίτου, Προς Ευθύνουν / by Ισοκράτης Publication: Αθήνα: Πάπυρος 1957 . 79 σ. ; 21x14 εκ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha