Μακροσεισμική σπουδή των σεισμών Κατερίνης by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1941 . 8 χ.α.σ.+31 σ.: Date:1941 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οδηγός του Εργαστηρίου και Εργαστ. Μουσείου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας-Πετρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1936 . 179 σ.: , Περιέχει περίληψη στα γερμανικά Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι γεωλογικοί και μακροσεισμικοί χαρακτήρες των σεισμών της Χαλκιδικής / by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1933 . 33 σ.: , Περιέχει περίληψη στα γαλλικά Date:1933 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εισαγωγή εις την Γεωμετρικήν Κρυσταλλογραφίαν: by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1936 . 280 σ.: Date:1936 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γεωφυσικαί έρευναι εν Μακεδονία: by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, 1926 . 125 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1926 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι προσφυγικαί εγκαταστάσεις εν τη περιοχή Θεσσαλονίκης / by Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . ιδ΄+530+η΄ σ.: 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Σπουδή επί των σεισμών της Χαλκιδικής (Σεπτέμβριος 1932): by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1937 . 15 σ.: Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Υδρογεωλογικά μελέτη επί του βορείου διαμερίσματος του Παρνασσικού όγκου by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. Publication: Αθήνα: χ.ε., 1925 . 17 σ.: , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τραγικά επεισόδια των σεισμών της Χαλκιδικής / by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1934 . 8 σ. , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1934), σ.186-192 Date:1934 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μεταλλικά ύδατα της Μακεδονίας και αι θεραπευτικαί ιδιότητες αυτών / by Μαραβελάκης, Μάξιμος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Γιάννης Σφενδόνης, 1938 . 7 σ. ; , Άρθρο από το "Μακεδονικό Ημερολόγιο /Σφενδόνη", (1938), σ.241-247 Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha