Το κτιριακό συγκρότημα της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1985 . 155 σ.: , Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Θρησκευτική αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη κατά την τελευταία φάση της τουρκοκρατίας (1839-1912): by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Επιστημονική Επετηρίδα Πολυτεχνικής Σχολής, 1989 . xxix+775 σ.: , Τόμος Παράρτημα του ΙΑ τόμου | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Πρίγκηπος : by Χεκίμογλου, Ευάγγελος Α. Publication: Θεσσαλονίκη: Μάνος, Ε.Ν., 2009 . 167 σ.: Date:2009 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία της επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλονίκη /   Publication: Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2004 . 5 τ. , Τόμος Α: Από τους προϊστορικούς μέχρι και τους βυζαντινούς χρόνους, σ. 247. Τόμος Β1΄: Η Οθωμανική περίοδος, σ. 391. Τόμος Β2΄: Κτηματολογικές πηγές. Θεσσαλονίκη-τέλη 19ου, αρχές 20ού αιώνα, σ. 391. Τόμος Γ΄: Η επιχειρηματικότητα στην περίοδο 1900-1940. Μεγάλες επιχειρήσεις και επιχειρηματικές οικογένειες, σ. 599. Τόμος Δ΄: Λεξικό επιχειρηματιών της Μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης, σ. 351 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Ο αρχιτέκτων Ξενοφών Παιονίδης και τα έργα του στη Χαλκιδική / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Χαλκιδικής, 1998 . 34 σ.: , Τόμος "Η Χαλκιδική κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας", σ.501-534 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παράλληλες τυπολογικές εξελίξεις στη ναοδομία της Φιλιππούπολης κατά τον 19ο αιώνα. by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Πολιτιστική Εταιρεία Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος, 2000 . 23 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκη και Φιλιππούπολη σε παράλληλους δρόμους (18ος-20ος)", σ. 631-653 | Περίληψη στα αγγλικά. Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η χωρική οργάνωση της Θεσσαλονίκης πριν από την πυρκαγιά του 1917. by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2005 . 17 σ. , Τόμος "Η Θεσσαλονίκη και ο ευρύτερος χώρος", σ. 73-89 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το Κτηματολόγιο της Ελληνικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης του 1918 και άλλες κτηματολογικές πηγές της ίδιας εποχής. by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας Πληροφόρησης Πολιτισμού, 2008 . 7 σ.: , Τόμος "Θεσσαλονίκης ανάδειξις χαρτών αναμνήσεις", σ. 219-226 Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γουμένισσα / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Αθήνα: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 1993 . 18 σ.: , Τόμος IV (1993) 13-30. Από το "Εκκλησίες στην Ελλάδα μετά την Άλωση" | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεότερα στοιχεία για το ναό Αγίου Νικολάου Τρανού στη Θεσσαλονίκη (1863)-Προσέγγιση σ’ ένα θέμα μεταβυζαντινής τυπολογίας / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 44 σ.: , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΘ' (1994), 132-174 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορικές πληροφορίες για τους ναούς του Αγίου Κωνσταντίνου και του Αγίου Αντωνίου από το κτηματολόγιο της ελληνικής κοινότητας Θεσσαλονίκης του 1918 / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Τμήμα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής, 1994 . 16 σ.: , Τόμος: "Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής. Τμήμα Θεολογίας", 4 (1994) 729-744. Καιρός: Αφιέρωμα στον καθηγητή Δαμιανό Αθ. Δόικο. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The Monastery of Aghios Menas in Thessaloniki / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Washington: Dumbarton Oaks Papers, 1996 . 28 σ.: , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Dumbarton Oaks Papers", 15(1996) 239-262. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The architecture of Thessaloniki's synagogues during the Turkish period / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1997 . 24 σ.: , Δημοσιευμένο στον τόμο: "The Jewish communities of Southeastern Europe", σ. 303-326. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
On the identification of the church of Nea (Megali) Panaghia in Thessaloniki / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Wien: Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik, 1996 . 18 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik", 46 (1996) 423-435. Date:1996 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο παραθαλάσσιος ναός του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1980 . 16 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος Κ (1980) 175-192 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγίου Γεωργίου:   Publication: Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη, 2013 . [10]+333 σ.; 34x24 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ο αρχιτέκτων Ξενοφών Παιονίδης : ένα σχεδίασμα για το έργο του / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 1997 . 18 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.1(1997) σ.114-131 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σχετικά με την ιστορία της Νέας Παναγίας / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2000 . 14 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.1(2000) σ.47-60 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Μετόχι της Αγιορείτικης μονής του Αγίου Παύλου στη Θεσσαλονίκη : by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2001 . 8 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.5(2001) σ.109-116 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ήταν ο Άγιος Μηνάς μοναστήρι; / by Μαντοπούλου-Παναγιωτοπούλου, Θάλεια Publication: Θεσσαλονίκη : Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, 2001 . 24 σ. : , Άρθρο από το "Θεσσαλονικέων Πόλις", τχ.6(2001) σ.79-102 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha