Σύλλογοι Θράκης και Ανατολικής Ρωμυλίας (1861-1922): by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1995 . 223 σ.: , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γυναικείοι Σύλλογοι στην Κωνσταντινούπολη: by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2012 . 264 σ.+(20) πίν.: Date:2012 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Εκπαιδευτική και Φιλανθρωπική Αδελφότης Κωνσταντινουπόλεως και τα σχολεία της Θράκης / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1988 . 16 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Iστορική, αρχαιολογική και λαογραφική έρευνα για τη Θράκη: Συμπόσιο, 5-9 Δεκεμβρίου 1985", σ. 215-230. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτη ιστορική περιγραφή Ραιδεστού (αρχαίοι, βυζαντινοί χρόνοι, τουρκοκρατία) / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Ξάνθη: Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης, 2001 . 19 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό: "Περί Θράκης", 1 (2001) 155-173 Date:2001 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρακική βιβλιογραφία: by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1967 . 82 σ. , Τόμος 33 (1967), 129-211 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χειρόγραφοι κώδικες της βιβλιοθήκης της “ Εστίας ” Ν. Σμύρνης by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα: Μικρασιατικά Χρονικά: Σύγγραμμα περιοδικόν: Εκδιδόμενον υπό του τμήματος Μικρασιατικών Μελετών της Ενώσεως Σμυρναίων, 1959 . 24 σ. , Τόμος Η' (1959), 243-266 Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τρείς κώδικες της Επισκοπής Μετρών και Αθύρων. by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1956 . 52 σ. , Τόμος 21 (1956), 129-176 | Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο μεγάλος ιππόδρομος της Κωνσταντινουπόλεως. by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα: Αρχείο του Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 1965 . 21 σ. , Τόμος 31(1965) 354-372 | Δωρεά Γεωργίου Θεμελή Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πελοποννησιακή θεματογραφία στις εκδόσεις Κωνσταντινουπόλεως / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα: Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών, 1988 . 13 σ. ; , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών" 24x17 εκ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως, ο Βενιζέλος και η Μικρασιατική εκστρατεία (από το αρχείο Κ. Μισαηλίδη) / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα : χ.ε., 1983 . 20 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.4 (1983) σ. 277-297 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία : σύλλογοι Καππαδοκίας και Πόντου / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα : χ.ε., 1986 . 70 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.6 (1986-87) σ. 155-225 Date:1986 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πατριάρχης Γρηγόριος ΣΤ' και η Καραμανλιδική μετάφραση της "Ορθόδοξης διδασκαλίας" του Πλάτωνος Μόσχας από τον Παΐσιο Καισαρείας / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα : χ.ε., 1988 . 11 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.7 (1988) σ. 129-140 Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωματειακή οργάνωση του ελληνισμού στη Μικρά Ασία : σύλλογοι Κιλικίας, Μυσίας και Παφλαγονίας / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα : χ.ε., 2004 . 45 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών", τ.14 (2004) σ.67-112 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το έργο του Πολύδωρου Παπαχριστοδούλου / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1967 . 5 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τόμ. 7, τχ. 27 (Καλοκαίρι 1967), σ. 129-133 Date:1967 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του Βιζυηνού / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1973 . 2 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, τχ.30 (1973), σ. 48-55 Date:1973 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το ποιητικό έργο του Γεωργίου Βιζυηνού / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Ξάνθη: χ.ε., 1984 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό : Θρακικά Χρονικά, 39 (1984) 42-50 Date:1984 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σωματειακή οργάνωση του ελληνισμού στη Μικρά Ασία : σύλλογοι της Ιωνίας / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα : χ.ε., 1985 . 112 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.28(1985) σ.54-166 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανέκδοτος επιστολή μητροπολίτου Χρυσοστόμου Σμύρνης / by Μαμώνη, Κυριακή Publication: Αθήνα: χ.ε., 1965 . 7 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Μικρασιατικά Χρονικά", τ.12 (1965) σ.403-410 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha