Το Άγιον Όρος (Άθως) διά μέσου των αιώνων. by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1971 . λβ+688 σ.: Date:1971 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα: Byzantinisch Neugriechischen Jarbücher, 1939 . 269 σ. , Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Γ.Γεμιστός εν Πελοποννήσω από του 1414-1437: by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη: χ.ε., 1939 . 44 σ. , Υπάρχει αφιέρωση του συγγραφέως | Δωρεά Γεωργίου Παπαηλιάκη Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Διήγησις περί Αγίου Όρους εν καιρώ της επαναστάσεως του 1821" / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1956 . 20 σ.; , Ανάτυπο από την "Επιστημονική Επετηρίδα Φιλοσοφικής Σχολής", τ.7(1956) 217-237 24x17 εκ. Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επίδραση των σύγχρονων γεγονότων στις ιδέες του Γεμιστού / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1955 . 34 σ.; , Ανάτυπο από τα "Πεπραγμένα του Θ' Διεθνούς Βυζαντινολογικού Συνεδρίου Θεσσαλονίκης", τ.Β' (1955) 498-532 24x17 εκ. Date:1955 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η επανάστασις στη Χαλκιδική το 1821 : η συμμετοχή των Αγιορειτών και ο ρόλος του Εμμ. Παππά / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.1 (1961), σ.37-52 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κήρυξη της επαναστάσεως εις το Άγιον Όρος / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1961 . 48 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.2 (1961), σ.144-192 Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέες κατευθύνσεις και σοβαρές διαστάσεις στο Άγιον Όρος / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 10 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.3 (1962), σ.3-12 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο σκληρός αγώνας του Εμμανουήλ Παππά / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 21 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.3 (1962), σ.12-33 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική το 1854 / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1962 . 48 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.4 (1962), σ.123-171 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική το 1854 / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1963 . 44 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.5 (1963), σ.17-61 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική το 1854 / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1963 . 15 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.6 (1963), σ.200-215 Date:1963 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική το 1854 / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1964 . 16 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.7 (1964),113-128 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική το 1854 / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1965 . 24 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.8 (1965),131-154 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική το 1854 / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1965 . 83 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.9-10 (1965),265-348 Date:1965 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εκστρατεία του Δ. Τσάμη Καρατάσου στη Χαλκιδική το 1854 : παραρτήματα / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε. , 1966 . 24 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στα "Χρονικά Χαλκιδικής", τ.11-12 (1966),387-410 Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέα στοιχεία σχετικά με την επανάστασιν της Χαλκιδικής το 1821 / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1960 . 143 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.14(1960) σ.406-549 Date:1960 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα μαρτύρια των Αγιορειτών επί Μεχμέτ Εμίν Αβδουλάχ Πασά, 1822-1823 / by Μαμαλάκης, Ιωάννης Π. Publication: Αθήνα : χ.ε., 1964 . 114 σ. , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Δελτίον της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας της Ελλάδος", τ.17(1964) σ. 39-153 Date:1964 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha