Το παιχνίδι με την ιστορία. Ιδεολογικά στερεότυπα και υποκειμενισμός στην ιστοριογραφία /   Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1994 . 118 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το «Σκοπιανό ζήτημα»: by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1994 . 76 σ. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος των Σλάβων: by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1991 . 155 σ.: Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος / by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 248 σ. ; 24x16 εκ. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σλάβοι στη μεσαιωνική Ελλάδα by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1988 . 132 σ. Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Die mittelalterlichen kyrillischen Inschriften der Hamus-Halbinsel by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Association Hellénique dÉtudes Slaves, 1979 . τ.: , Τόμος 1ος Date:1979 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το παιχνίδι με την ιστορία (επίκαιρες αναφορές) / by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 1994 . 27 σ. , Δημοσιευμένο στο: "Το παιχνίδι με την ιστορία. Ιδεολογικά στερεότυπα και υποκειμενισμός στην ιστοριογραφία", σ. 55-81. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα χειρόγραφα της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου: by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Χ.τ.: Κυριακίδη Αφοί, 1995 . 6 σ. , Τόμος "Επιστημονικό συμπόσιο Χριστιανική Μακεδονία: Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Σερρών", σ. 117-123 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρύλος και ιστορική πραγματικότητα: by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1994 . 8 σ. , Τόμος "Δ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη»" (1990), σ.79-86 Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο λιμός της Θεσσαλονίκης το έτος 685 / by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, 1991 . 10 σ. , Δημοσιευμένο στο: Γ΄ Επιστημονικό συμπόσιο. «Χριστιανική Θεσσαλονίκη». Άπό της ιουστινιανείου εποχής έως και της Μακεδονικής δυναστείας : Ιερά Μονή Βλατάδων, 18-20 Οκτωβρίου 1989, σ. 53-62. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το «σλαβικό» πρόβλημα στην Ελλάδα. Απόπειρα καταγραφής. by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 13 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.37-49 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι «ερυθρόδερμοι» των Σκοπίων. by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 4 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.51-54 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Όψεις του «Μακεδονικού» στη Βουλγαρία σήμερα. by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 4 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.55-58 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
«Οίνον νέον εις ασκούς παλαιούς»: by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 8 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.59-66 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γλωσσική «νόρμα» και εθνική ταυτότητα: by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 15 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.101-115 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από την επικοινωνία Ελλήνων και Σλάβων κατά τον Μεσαίωνα: by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 9 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.117-125 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Θρύλος και ιστορική πραγματικότητα: by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 10 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.127-136 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο «λιμός» της Θεσσαλονίκης το έτος 676. by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 12 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.145-156 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η πρώτη μνεία Αλβανών στις βυζαντινές πηγές. by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 6 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.191-196 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πρώιμες ειδήσεις για τους Βλάχους στην περιοχή του Βερμίου. by Μαλιγκούδης, Φαίδων Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2006 . 12 σ. , Τόμος "Ελληνισμός και σλαβικός κόσμος", σ.197-208 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha