Λεξικόν τουρκο-ελληνικόν. Συνταχθέν επί τη βάσει των τελειοτέρων τουρκικών λεξικών και περιέχον τας εν τη τουρκική γλώσση αραβοπερσικάς λέξεις μετά των ριζών των αραβικών, κανόνας γραμματικούς και συντακτικούς, ιδιωτισμούς, πλείστας παροιμίας και φράσεις, χωρία επισήμων συγγραφέων, την προφοράν των α.π.τ. λέξεων παριστανομένην διά χαρακτήρων ελληνικών, κτλ. κτλ. by Μαλιάκας, Αβρ. Publication: Κωνσταντινούπολη: Βουτυράς και Σια, 1876 . ιε+936 σ. Date:1876 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα απόκρυφα της Ρωμαϊκής Αυλής κατά τον ΙΘ΄ αιώνα. 1ον ο Λαός, 2ον Η αυλή, 3ον Η Εκκλησία by Briffault, Eugène Publication: Αθήνα: Μοϊκανών των Παρισίων, 1862 . 511 σ. Date:1862 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Στοιχειώδης ελληνική μυθολογία. Προς χρήσιν των Ελληνικών Σχολείων. by Edaume Publication: Κωνσταντινούπολη: Σεϊτανίδης, Γ., 1870 . 155 σ. , Δωρεά Γ. Θεοχαρίδη Date:1870 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha