Θέμιδος Κώδηξ εκατονδεκαετίας ήτοι γενική κωδηκοποίησις ολοκλήρου της ισχυούσης Ελληνικής Νομοθεσία από της συστάσεως του Ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερον. Υπό τον τίτλος "Κώδηξ Θέμιδος 1821-1931". by Μαλαγαρδής, Αντώνιος Ν. Publication: Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, Ιωάν. Ν., 1932 . 14 τ. , Α, Β, Ι, ΙΒ-ΙΔ στη βιβλιοθήκη. Οι τόμοι Γ (1934)-Θ, ΙΑ (1919-20) αποσυρμένοι. | Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1932 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (14),

Actions: Add to cart
Δικαστικοί κώδικες περιλαμβάνοντες το κείμενον των νόμων μετά νομολογίας, γνωμοδοτήσεων και της γνώμης των συγγραφέων by Μαλαγαρδής, Αντώνιος Ν. Publication: Αθήνα: Τζάκας, Δημ. Ν.-Δελαγραμμάτικας, Στέφ., 1925 . 3 τ. , Τόμος 1-3 Date:1925 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Ευρετήριον Νόμων και Διαταγμάτων 1833-1924. by Μαλαγαρδής, Αντώνιος Ν. Publication: Αθήνα: Νομικής, Πέτρου Λ. Βεργιανίτη, 1924 . ιε΄+400 σ. , Δωρεά Τριαντάφυλλου Κοντανασσόπουλου Date:1924 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha