Το ανάκτορο της Βεργίνας. by Ανδρόνικος, Μανόλης Publication: Αθήνα: Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως, 1961 . 30+(2) σ.+xxvi πίν.: , Δωρεά Νικολάου Ανδριώτη Date:1961 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Καμάρα, το θριαμβικό τόξο του Γαλερίου στη Θεσσαλονίκη. by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1969 . 53 σ.+(48) εικ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
The arch of Galerius at Thessaloniki. by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 53 σ.+(48) εικ.: , Δωρεά Αλεξάνδρας Παραφεντίδου Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Οι οικίες Αρπαγής της Ελένης και Διονύσου της Πέλλας. by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογική Εταιρεία Αθηνών, 1989 . (8)+200+27 πίν.+(1) σ.: Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή παρά το Σαράπειον / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 2 σ.: , Τόμος "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη", σ. 344-345. | Φωτοτ. ανατ. από τα «Μακεδονικά», Ι (1940) 344-345. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το οκτάγωνο της Θεσσαλονίκης / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 19 σ.: , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 364-382. | Φωτοτ. ανατ. από τα «Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας», (1950) 303-321. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή νεκροπόλεως εν Θεσσαλονίκη / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογική Εταιρεία, 1985 . 9 σ.: , Τόμος: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη", σ. 383-391. | Φωτοτ. ανατ. από τα «Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας», (1951) 164-172 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Via Egnatia and Thessaloniki / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 10 σ.: , Τόμος: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη", σ. 392-401. | Φωτοτ. ανατ. από τα «Studies Presented to D.Μ. Robinson», 1951, 381-398. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Από τας οργανώσεις νέων της αρχαίας Θεσσαλονίκης / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985 . 7 σ. , Δημοσιευμένο στο συλλογικό τόμο: "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη: Θεσσαλονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν", σ. 947-963. | Φωτοτ. ανατ. από την «Επιστημονική Επετηρίς Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ», 6 (1950) 312-317. Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Παρατηρήσεις εις επίγραμμα εξ Εδέσσης. by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Αθήνα: Αρχαιολογικά Ανάλεκτα εξ Αθηνών=Athens Annals of Archaeology, 1969 . 5 σ.: , Τόμος Γ', τχ.3 (1969) 424-428 Date:1969 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονολογικά ζητήματα της Πέλλης / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 6 σ.: , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία: Ἁνακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968", σ. 162-167. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απολλωνία η Μυγδονική / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1977 . 5 σ.; , Δημοσιευμένο στο: "Αρχαία Μακεδονία ΙΙ: Ανακοινώσεις κατά το δεύτερο Διεθνές Συμπόσιο. Θεσσαλονίκη, 19-24 Αυγούστου 1973", σ.189-194. Date:1977 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφή παρά την λίμνην της Δοϊράνης / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1940 . 9 σ. , Δημοσιευμένο στα "Μακεδονικά", Τόμος 1 (1940) 227-235 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά αρχαιολογικά : ανασκαφαί και έρευναι εν Μακεδονία κατά το έτος 1939 / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1940 . 33 σ.: , Σύμμεικτα από τα "Μακεδονικά", τόμος 1 (1940) 463-496 Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Χρονικά αρχαιολογικά: Ανασκαφαί, έρευναι και τυχαία ευρήματα εν Μακεδονία και Θράκη κατά τα έτη 1940-1950 / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Μακεδονικά, 1953 . 89 σ. , Τόμος 2 (1941-1952) 590-678 Date:1953 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αρχαία Μακεδονία: Ανακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συμπόσιον εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυγούστου 1968   Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1970 . 436 σ.: 24x17 εκ. Date:1970 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Το οκτάγωνον της Θεσσαλονίκης / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία, 1952 . 18 σ.: , Άρθρο από τα «Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας», (1951) 303-321 | Άρθρο δημοσιευμένο και στο "Μελέτες για την αρχαία Θεσσαλονίκη", Θεσσαλονίκη, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 1985, σ. 351-363. 24x17 εκ. Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ανασκαφική έρευνα "Μακεδονικού" τάφου εις Καρύτσαν Πιερίας / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εταιρεία, 1959 . 9 σ.: , Ανάτυπο από τα «Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας», (1959) 151-159 24x17 εκ. Date:1959 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νέαι ειδήσεις εκ Δίου του Πιερικού : η θέσις του Ιερού του Διός / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: Αθήνα : Αρχαιολογική Εφημερίς, 1937 . 7 σ.: , Ανάτυπο από την «Αρχαιολογική Εφημερίς : Πανηγυρικός τόμος, Μέρος Β'», (1937) 527-533 29x24 εκ. Date:1937 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Via Egnatia and Thessalonike / by Μακαρόνας, Χαράλαμπος Ι. Publication: χ.τ. : χ.ε., 1951 . 10 σ.: , Studies presented to David Moore Robinson on his seventieth birthday 24x17 εκ. Date:1951 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha