Αι ιστορικαί περιπέτειαι της Μακεδονίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον (καί ιδία τα από του 1903-1908) / by Μαζαράκης, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: Πελεκάνος, . 216 σ. ; , Πρώτη έκδοση, Αθήνησι: Τύποις "Κράτους" Θ. Τζαβέλλα, 1912, σ. 216. 21x14 εκ. Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Αι ιστορικαί περιπέτειαι της Μακεδονίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον (καί ιδία τα από του 1903-1908) / by Μαζαράκης, Αλέξανδρος Publication: Αθήνα: "Κράτους" Θ. Τζαβέλλα, 1912 . η΄+208 σ. , Υπάρχει και η φωτοτυπική ανατύπωση Βλ. ΧΙ-284-540. Date:1912 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (2),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha