Εθνολογική σύνθεση της Μακεδονίας: by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Αθήνα: Ηρόδοτος, 1997 . 399 σ.; , Περιέχει βιβλιογραφία σε κάθε κεφάλαιο. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
History of the Macedonian Question / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1998 . 127 σ.: Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία του μακεδονικού ζητήματος: Γενική ιστορική επισκόπηση 1870-1991 / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Πελεκάνος, 1991 . 173 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
80 χρόνια ελεύθερη Έδεσσα 1912-1992: by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 1992 . 201+(57) σ.: , Δωρεά Γεωργίου Κιουτούτσκα Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η κατάληψη της Έδεσσας από τους Γερμανούς (18 Απριλίου 1941) / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Έδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 2006 . 12 σ.: , Άρθρο δημοσιευμένο στα πρακτικά: "Β΄ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συμπόσιο. Η Έδεσσα και η περιοχή της: ιστορία και πολιτισμός. 19-21 Σεπτεμβρίου 1997", σ.255-266 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά. Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Επανάσταση του 1821 ως αφετηρία της εθνικής αποκατάστασης του Μακεδονικού Ελληνισμού / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1993 . 28 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Η κατάληψη στης Έδεσσας από τους Τούρκους (1389) / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1994 . 5 σ. , Ανάτυπο από τα "Μακεδονικά", τόμος ΚΘ' (1994), 257-261 | Περιέχει περίληψη στα αγγλικά Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το λεγόμενο "μακεδονικό έθνος" και η υποτιθέμενη "μακεδονική" μειονότητα στην Ελλάδα (βιβλιοκριτική στα σχετικά κεφάλαια των εκδόσεων World Directory of Minorities" και "Balkans: Minorities and states in conflict" / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Έδεσσα: Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας, 1992 . 11 σ. , Ιστορικά και Πολιτιστικά Ανάλεκτα. Περιοδική έκδοση Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Εδέσσης, 1 (1991-1992) 45-55. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η αρχαία ελληνική Μακεδονία και η παραποίηση της ιστορίας της / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Έδεσσα: Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας, 1992 . 13 σ. , Ιστορικά και Πολιτιστικά Ανάλεκτα. Περιοδική έκδοση Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Εδέσσης, 2 (1992) 2-14. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Χοίρος": Άνθρωπος ή ζώο; (ένα πρόβλημα της εδεσσαϊκής αρχαιολογίας) / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Έδεσσα: Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας, 1992 . 4 σ. , Ανάλεκτα Ιστορικά και Πολιτιστικά. Περιοδική έκδοση Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Εδέσσης, 2 (1992) 15-18. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
History of the "Macedonian Question": by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Έδεσσα: Εταιρεία Μελέτης Ιστορίας της Έδεσσας, 1992 . 4 σ. , Ανάλεκτα Ιστορικά και Πολιτιστικά . Περιοδική έκδοση Εταιρείας Μελέτης Ιστορίας της Εδέσσης, 2 (1992) 34-38. Date:1992 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Δεκαετία 1940-1950: Η κρίσιμη καμπή του "Μακεδονικού" ως Βαλκανικού προβλήματος / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1994 . 12 σ. , Δημοσιευμένο στο: "ΙΔ΄ Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο : 28-30 Μαΐου 1993. Πρακτικά", σ. 589-600. Date:1994 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
The human rights protection in the frames of the Organisation on Security and Co-operation in Europe / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1997 . 29 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Balkan Studies", 38/2 (1997) 325-353 Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο βυζαντινοβουλγαρικός ανταγωνισμός (Βασίλειος Β'-Σαμουήλ) στα Βοδενά και τα Μογλενά / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Γιαννιτσά : χ.ε., 2006 . 8 σ. : , Δημοσιευμένο στο περιοδικό "Φίλιππος", τχ.53(2006) σ.12-19 Date:2006 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι Ισπανοεβραίοι της Μακεδονίας / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Νάουσα : χ.ε., 2000 . 7 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό : "Νιάουστα", τχ.90-91(2000) σ.40-46 Date:2000 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βιομηχανική ανάπτυξη της Νάουσας και της λοιπής κεντρικής Μακεδονίας στα τέλη της τουρκοκρατίας / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Νάουσα : χ.ε., 1995 . 4 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Νιάουστα", τχ.72(1995) σ.114-117 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Γιάννης Μακρογιώργος : ο πρωτοψάλτης της Νάουσας Άρχων μουσικοδιδάσκαλος του Πατριαρχικού θρόνου / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Νάουσα : χ.ε., 1995 . 2 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Νιάουστα", τχ.72(1995) σ.138-139 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η βιομηχανική ανάπτυξη της Νάουσας και της λοιπής κεντρικής Μακεδονίας στα τέλη της τουρκοκρατίας (Β΄Μέρος) / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Νάουσα : χ.ε., 1995 . 3 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο περιοδικό "Νιάουστα", τχ.73(1995) σ.174-176 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η ενσωμάτωση της Έδεσσας και της περιοχής της στον πολιτικό κορμό του νεοελληνικού κράτους μετά την απελευθέρωση του 1912 / by Μίντσης, Γεώργιος Ι. Publication: Εδεσσα: Δήμος Έδεσσας, 1995 . 18 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στον τόμο: "Πρακτικά Α' Πανελλληνίου Συμποσίου. Η Έδεσσα και η περιοχή της: Ιστορία και πολιτισμός. (Έδεσσα, 4, 5 και 6 Δεκεμβρίου 1992)", σ. 331-348 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha