Η Συνταγματική αναθεώρηση του 1986: by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1989 . 148 σ. Date:1989 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο θεσμός της αναπλήρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το ισχύον Σύνταγμα by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Αθήνα: Σάκκουλας, Αντ. Ν., 1993 . 99 σ. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σύνταγμα και εκλογές στην Ελλάδα 1864-1909: by Σωτηρέλης, Γιώργος Χ. Publication: Αθήνα: Θεμέλιο, 1991 . 498 σ. Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκατονταετηρίς του συντάγματος 1864-1964 by Κυριακόπουλος, Ηλίας Γ. Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1966 . 81 σ. Date:1966 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αι εγγυήσεις τηρήσεως του συντάγματος by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Αθήνα: Νομικόν, Το, 1956 . τ. , Τόμος 1ος | Υπάρχει μόνο ο 1ος τόμος | Δωρεά Χριστοφόρου Νάλτσα Date:1956 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η εξέλιξη των πολιτικών θεσμών στην Ελλάδα: by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Αθήνα: Σάκκουλας, Αντ. Ν., 1987 . 67 σ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το πρόβλημα της πολιτικής ενώσεως της Ευρώπης by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Ευρωπαϊκή Λέσχη, 1957 . 24 σ. Date:1957 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940 : η διαλεκτική σημασία του «ΟΧΙ» / by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1993 . 20 σ. , Ανάτυπο από τα "Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών" τ.68 (1993), σ. 304-323 Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το σύνταγμα στο κατώφλι του 21ου αιώνα / by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1993 . 40 σ. , Τόμος: "Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών", 68 (1993) 448-481. Date:1993 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Το συνταγματικόν δίκαιον ως τεχνική της πολιτικής ελευθερίας / by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Αρμενόπουλος, 1962 . (2)+57 σ. , Τόμος: "Αρμενόπουλος", ΙΣΤ΄ (1962) 535-587. Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
L'activité et les projets prolitiques d'un patriote Grec dans les Balkans vers la fin du XVIIIe siècle. by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Θεσσαλονίκη: Balkan Studies: Α biannual publication of the Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 1962 . 44 σ. , Τόμος 3 (1962) 75-118 Date:1962 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η φιλελεύθερη και δημοκρατική ιδεολογία της εθνικής επανάστασης του 1821 / by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1987 . 47 σ. ; , Ανάτυπο από το "Επίσημοι Λόγοι" τ.27, σ.269-316 24x17 εκ. Date:1987 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
"Εφταετίας" τέλος! / by Μάνεσης, Αριστόβουλος Publication: Αθήνα: χ.ε., 1976 . 6 σ. , Άρθρο δημοσειευμένο στο περιοδικό "Ο πολίτης", τχ.1(1976) σ.12-17 Date:1976 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha