Αι μακεδονικαί κοινότητες της Αυστρουγγαρίας επί τουρκοκρατίας. by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Κοζάνη: Ελληνική Ιατρική, 1952 . 63 σ.: Date:1952 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι μακεδονικοί πατριωτικοί σύλλογοι των Αθηνών στις παραμονές και κατά την περίοδο του Μακεδονικού Αγώνος / by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 1983 . 80 σ. Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Αγωνισταί της δυτικομακεδονικής επαναστάσεως του 1878: Η Σιατιστινή καπετάνισσα Περιστέρα (Σιάτιστα 1860-Αμπελών Λαρίσης 1938) / by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Δωδώνη, 1988 . 72 σ.: Date:1988 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σελίδες από το μακεδονικό νεοαρματολισμό. Οι Δυτικομακεδόνες αρματολοί αδελφοί Κουτσουμάρη by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη: Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Ν. Κοζάνης, 1981 . 23 σ.: Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Οι αγωνισταί της Σαμαρίνας: Δημήτριος ο νεομάρτυς και Θεόδωρος ο εθνοκήρυκας: by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Κοζάνη: Γαλανίδης, Χρύσ., 1968 . 31 σ. , Το 2ο αντίτυπο αποσυρμένο. Date:1968 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (2),

Actions: Add to cart
Παιδικές αναμνήσεις από τα χρόνια του μακεδονικού αγώνα. by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Κοζάνη: Ελιμειακά: Τριμηνιαίο Περιοδικό, 1985 . 12 σ. , Τόμος 11 (1985) 199-210 Date:1985 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Σαμαρίνα : κτηνοτροφία και βιοτεχνία μαλλίνων επί τουρκοκρατίας / by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1991 . 6 σ. : , Άρθρο από το "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1991) 214-219 Date:1991 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδών οπλαρχηγός Ναούμ Κωνσταντινίδης / by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Κοζάνη : χ.ε., 1995 . 8 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Δυτικομακεδονικά Γράμματα", (1995) σ.292-299 Υπάρχει και η πρώτη δημοσίευση του 1984 Date:1995 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο πνευματικός επί τουρκοκρατίας / by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1980 . 11 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.2(1980) 145-155 Date:1980 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Οι βουλγαρικές τρομοκρατικές εκδηλώσεις κατά των Ελλήνων της Φιλιππουπόλεως τον Απρίλιο του 1885 και Ελληνίδα ηρωίδα Μαρία Ζωσιάδου / by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1981 . 11 σ. : , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.3(1981) 92-103 Date:1981 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ο Μακεδών οπλαρχηγός Ναούμ Κωνσταντινίδης (1835-1901) / by Λυριτζής, Γεώργιος Θ. Publication: Θεσσαλονίκη : χ.ε., 1983 . 8 σ. , Άρθρο δημοσιευμένο στο "Χρονικά της Μακεδονικής Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος" τ.4(1982-83) 175-182 Date:1983 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha