Υπόμνημα περί μικράς τινός του αλφαβήτου μας διαρρυθμίσεως προς απόδοσιν και των κυριωτέρων ξενικών φθόγγων. by Λυκούδης, Στυλιανός Εμμ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1940 . (1)+77 σ. Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 7: by Λυκούδης, Στυλιανός Εμμ. Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1938 . 2 χ.α.+13+29+16+40 σ.: , Τόμος 7(1938) Date:1938 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών Τόμος 12: Έλληνες ιατροί εν Ρουμανία. Υπόμνημα περί μικράς τινος του αλφαβήτου μας διαρρυθμίσεως προς απόδοσιν και των κυριωτέρων ξενικών φθόγγων / by Σαραφίδης, Έκτωρ Publication: Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών, 1940 . 8 χ.α.+47+77 σ. , Τόμος 12(1940) Date:1940 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha