Λουκιανού άπαντα. Τόμοι 4-6. by Λουκιανός Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1911 . 162+153+200 σ. , Δωρεά Θ. Νικολόπουλου -Ελληνικό Προξενείο Καΐρου Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Πώς δει ιστορίαν συγγράφειν: by Λουκιανός Publication: Αθήνα: Καρδαμίτσα, 1997 . 106 σ. Date:1997 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Νεκρικοί διάλογοι: by Λουκιανός Publication: Αλεξάνδρεια Αιγύπτου: Πατριαρχικόν Τυπογραφείον (Αλεξανδρείας), 1935 . 87 σ. , Λείπει η σελ. τίτλου. | Δωρεά Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας Date:1935 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Απαντα: by Λουκιανός Publication: Αθήνα: Φέξης, Γεώργιος Δ., 1911 . 200 σ. , Δωρεά Ζανέτ Σταματοπούλου Date:1911 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ποδάγρα by Λουκιανός Publication: Αθήνα: Δαίδαλος, 2008 . 166 σ. Date:2008 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ιστορία των Βαλκανίων 1804-1945 by Pavlowitch, Stevan Publication: Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2005 . 500 σ.; , Τίτλος Πρωτοτύπου: Α history of the Balkans, 1804-1945 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Προσφυγικές ομάδες και εξωτερική πολιτική: by Χασιώτης, Λουκιανός Publication: Αθήνα: Πατάκης, 2004 . 40 σ. , Τόμος "Πρόσφυγες στα Βαλκάνια : μνήμη και ενσωμάτωση", σ. 213-252 Date:2004 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Ένας Έλληνας εμιγκρές στην πατρίδα των επαναστάσεων: by Χασιώτης, Λουκιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2005 . 12 σ. , Τόμος "Η δύση της ανατολής και η ανατολή της δύσης: μνήμη Έλλης Σκοπετέα", σ. 57-68 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Forcible relocation from Greek Macedonia during the first world war by Χασιώτης, Λουκιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 2005 . 13 σ. , Τόμος "The Salonica theatre of operations and the outcome of the great war", σ. 295-308 Date:2005 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Grecia ante la cuestion espanola (1946-1950) by Χασιώτης, Λουκιανός Publication: Χ.τ.: Ayer., 2010 . 31 σ. , Τόμος 78 (2010) 233-264 | Δωρεά Νικολάου Μέρτζου Date:2010 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Η Σέρβικη προπαγάνδα στη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια του Α΄παγκοσμίου πολέμου / by Χασιώτης, Λουκιανός Publication: Θεσσαλονίκη: Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, 1998 . 13 σ. , Άρθρο από "ΙΗ΄ Πανελλήνιο ιστορικό συνέδριο" στις σελίδες 375-388 Date:1998 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Τα παιδιά του εμφυλίου: by Χασιώτης, Λουκιανός Publication: Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2013 . 363 σ., 24x17 εκ. Date:2013 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Luciani Samosatensis opera : [ Vol. I. Pars II-Vol.II) / by Λουκιανός Publication: Lipsiae, B. G. Teubner, 1885 . 2 τ. ; 18x11 εκ. Date:1885 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4),

Actions: Add to cart
Λουκιανού Έργα / by Λουκιανός Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 3 τ. ; , Δεμένο μαζί με τους τόμους Β΄ και Γ΄. 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1), Withdrawn (1),

Actions: Add to cart
Λουκιανού Έργα: Β΄ : Αρχαίον κείμενον / by Λουκιανός Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 149 σ. ; , Δεμένο μαζί με τους τόμους Α΄ και Γ΄. 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λουκιανού Έργα: Γ΄ (Νεκρικοί διάλογοι) : Αρχαίον κείμενον / by Λουκιανός Publication: Αθήνα: Ιωάννης & Π. Ζαχαρόπουλος, 1939 . 149 σ. ; , Δεμένο μαζί με τους τόμους Α΄ και Β΄. 21x14 εκ. Date:1939 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Εκλογαί εκ των απάντων / by Λουκιανός Publication: Αθήνα: Γεώργιος Δ. Φέξης, 1930 . 412 σ. ; 17x11 εκ. Date:1930 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λουκιανού Σαμοσατέως, Τα Άπαντα: Τόμος πρώτος / by Λουκιανός Publication: Αθήνα: Εκ του τυπογραφείου της Ενώσεως, 1882 . 448 σ. ; 17x12 εκ. Date:1882 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Λουκιανού Σαμοσατέως, Τα Άπαντα: Τόμος δεύτερος / by Λουκιανός Publication: Αθήνα: Σπυρίδων Κουσουλινός, 1883 . 464 σ. ; 17x12 εκ. Date:1883 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (1),

Actions: Add to cart
Luciani Samosatensis Opera / by Λουκιανός Publication: Lipsiae, in aedibus B.G. Teubneri, 1861 . 3 τ. 18x11 εκ. Date:1861 Availability: Copies available: Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (4), Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών (3),

Actions: Add to cart
Κανονισμός Λειτουργίας | Ιστορικό | Δωρητές | Συλλογή | Πληροφορίες Επίσκεψης
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 4, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 546 21 | Τηλ. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Society for Macedonian Studies
Library
Ethnikis Amynis 4, Thessaloniki, GR 546 21| Τel. 2310 273 878 | Fax: 2310 271 501
Languages: 
Powered by Koha